Hey'di Rep 25, Pro

Til reparsjon og flikking på betong og mur.

Produktbeskrivelse

Hey'di Rep 25 er en fiberarmert sementbasert tørrmørtel som benyttes til reparasjon og flikking på betong og mur. Hey'di Rep 25 er svinnkompensert, frostbestandig, rasktherdende og har meget gode heftegenskaper. Hey'di Rep 25 er velegnet både på horisontale og vertikale flater, også undersider. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10°C og +20°C Laveste temperatur er +6°C, dette gjelder også for underlaget.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Hey'di Rep 25 er en fiberarmert sementbasert tørrmørtel som benyttes til reparasjon og flikking på betong og mur. Hey'di Rep 25 er svinnkompensert, frostbestandig, rasktherdende og har meget gode heftegenskaper. Hey'di Rep 25 er velegnet både på horisontale og vertikale flater, også undersider. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10°C og +20°C Laveste temperatur er +6°C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå fritt vann. Ved reparasjonsarbeider på betong med frilagt armering bør det brukes anbefalt heftbro før Hey'di Rep 25 påføres "vått i vått".

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill med visp, 4 - 4,5 liter rent vann til en 25 kg sekk Hey'di Rep 25. Hell minimumsmengden i blandekaret, tilsett mørtelen og bland i 2 - 3 minutter til jevn, klumpfri masse. La massen stå i ca. 2 minutter og juster evt. konsistensen med mer vann innenfor angitte vannmengde.

Bruksmåte
Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser fra 5 - 60 mm i en påføring. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Egnet tørrsprøyteutstyr kan også benyttes.
Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når mørtelen har satt seg. Stålbrett bør unngås som sluttbehandling. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen ha begynt å stivne. Tilpass blandemengden til det som kan brukes innenfor angitte brukstid. Unngå å påføre Hey’di Rep 25 på varmt underlag eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i minimum 1 døgn etter at mørtelen har stivnet.
Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20°C, 50 % RF)
All overflatebehandling/maling kan normalt utføres etter 24 timer.

Ca.1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
214
Nobbnr:
42161613
GTIN:
7054150002141
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetting: 4-4,5 l/25 kg
Materialforbruk: 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 8 MPa
E-modul: ca. 23 500 MPa
Brukstid: ca. 30 min.

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.