Hey'di Baderomsstøp Normal

Sementbasert, tørrbetong - benyttes både inne og ute.

Produktbeskrivelse

Hey’di Baderomsstøp Normal er en sementbasert tørrbetong som benyttes både inne og ute. Hey’di Baderomsstøp Normal kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm.

Lagring
Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år etter produksjonsdato.

 

Hey’di Baderomsstøp Normal benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey’di Baderomsstøp Normal lagt på isolasjon, eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp, og legges ut i min. 4 cm tykkelse. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom + 10 og +20 ºC, laveste temperatur + 6 ºC, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
På puss og betong kan Hey’di Baderoms-støp Normal legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 4 cm, og skal ha fast forankring til underlaget.
Dette sikres med en gysing(slemming) av underlaget, bestående av Hey’di Baderomsstøp Normal blandet med Hey’di KZ eller Hey’di Primer Gulv og vann i forholdet 1:1 til en velling som kostes på underlaget. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

Utblanding
Utblanding foretas med tvangsblander, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt maks 2,2 liter vanntil 25 kilo Hey’di Baderomsstøp Normal. Vann som skal brukes må tilfredsstille drikkevannskvalitet. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte
Hey’di Baderomsstøp Normal legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lirer og brett, og kan bearbeides i ca. 2 timer. Sørg for å komprimere massen godt. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid
Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking, f.eks. med plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes.

Utlagt Hey'di Baderomsstøp Normal kan tas i bruk eller flislegges etter 18 timer. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 24 timer.

25 kilo Hey’di Baderomsstøp Normal gir ca. 12 liter masse.
Ca. 2,1 kilo Hey’di Baderomsstøp Normal pr. mm beleggtykkelse pr. m².

 

 

Hey'di-varenr:
199
Nobbnr:
42117823
GTIN:
7054150001991
Pakning:
25 kg sekk

 

Vanntilsetning: 2,2 l/25 kg
Materialforbruk: 2,1 kg/l
Største kornstørrelse: 2,5 mm
Utlegginstykkelse: 20-80 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Flislegging: 18 timer
Beleggbar: 24 timer
Trykkfasthet, 28 døgn: >50 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >6 MPa
Heft til betong ved gysing: >1,5 MPa

Produktsamsvar
Produktet samsvarer med NS-EN 206-1 med de endringer som står i skriv fra Kontrollrådet (Rundskriv 2/11).

Fasthetklasse: B40
Bestandighetsklasse: M40
Kloidklasse: C1 0,20
Brannklasse: A1

 

Produktet er i følgende brosjyrer