Hey'di Heft

Sementbasert heftslemming/gysing.

Produktbeskrivelse

Hey’di Heft er en vanntett sementbasert heftbru/korrosjonsbeskyttelse som påføres sementbaserte overflater før det avrettes eller støpes, for å oppnå god og varig heft til underlaget. Samtidig som den hindrer fukttransport opp fra underlaget.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

 

Hey’di Heft kan benyttes på ikke sugende underlag der vanlig priming ikke er tilstrekkelig, på vinybelegg, gamle fliser, stål (ikke aluminium) m.m. Hey’di Heft brukes også som en ren vannstopper, og er særlig egnet for å beskytte mot oppadstigende fukt på gulvkonstruksjoner.

Forarbeid - Underlag
Mur- og betongflater må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende overflater forvannes, men det skal ikke være fritt vann på overflaten.
Ved bruk som korrosjonsbeskyttelse så skal armeringsjernet rengjøres mekanisk med sandblåsing eller stålbørste.

Utblanding
Benytt ca. 3 liter vann til 10 kilo Hey’di Heft. Utblanding foretas med drill med visp eller turbomixer.

NB! Bland i 2 minutter, og la stå i minst 5 minutter før massen blandes opp igjen. Juster evt. med litt vann til ønsket konsistens.

Brukstid utblandet masse er 60-90 minutter.

Bruksmåte
Hey’di Heft skal som heftbru påføres i ett strøk med gatekost, gresskost, eller kraftig malepensel i en tykkelse av 1-2 mm. Støpemasse/rep.mørtel/avretting påføres så vått i vått med Hey’di Heft. Pass på at Hey’di Heft ikke har skinnherdet før videre behandling. Påfør derfor ikke for stort område før støpingen påbegynnes. Avretting kan også påføres herdet Hey’di Heft. Hey’di Heft kan også ligge ubehandlet hvis den kun skal brukes som vannstopper.
Ved bruk som vanntetting skal Hey’di Heft påføres i minst to, helst tre strøk.
Neste strøk skal alltid påføres på tvers av foregående strøk.
Redskap rengjøres med vann.

Etterbehandling
Unngå rask uttørking p.g.a sol og vind. Ved støping bør det ettervannes noen dager, eller legges over plast.

Heftbru: 1,5-2 kg pr. m2
Vanntetting: 4-6 kg pr. m2

Hey'di-varenr:
185
Nobbnr:
48733364
GTIN:
7054150018500
Pakning:
10 kg spann
Heftfasthet til betong: 1,5-3,0 N/mm²
Frostbestandighet (SS137244): Meget god
Vannbehov: ca. 3 l/10 kg
Brukstid: ca. 30 min
Herdetid (gangtrafikk): 2-3 timer
Forbruk: ca. 1,5 kg pr. m²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer