Hey'di Steinlim, Pro

Grått, sementbasert, plastforsterket klebemørtel.

Produktbeskrivelse

Hey'di Steinlim er en grå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft. Inneholder ikke klorider.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Hey'di Steinlim benyttes til liming og fuging av heller, kantstein, naturstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Hey'di Steinlim kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3 - 20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt. Hey'di Steinlim kan tilsettes sand, inntil 50 % av tørrvekten (0 - 2 mm). Temperatur må være over 0 °C.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss forvannes. Asfalt primes med en gysing bestående av Hey'di Steinlim tilsatt en væskeblanding av Hey'di KZ primer og vann i forholdet 1:1. Gysingen skal ha konsistens som velling, og påfølgende liming skal skje ”vått i vått”, d.v.s. før gysingen er avbundet.

Utblanding
Hell først vann i blandekaret, ca. 4 liter til 25 kilo Hey'di Steinlim. Utblanding foretas med drill med universalmixer, større mengder med tvangs- eller vanlig mørtelblander. Blandingstid minimum 3 minutter til klumpfri masse. La mørtelen stå i ca. 5 min., rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Ikke bland mer masse enn det som benyttes i løpet av 45 minutter.

Bruksmåte - liming av stein og heller
Massen helles ut og justeres med stålbrett, rettholt e.l. Kontaktflaten på steinene/hellene gyses med en velling av Hey'di Steinlim og Hey'di KZ primer som beskrevet under forarbeid. Hellen/steinen trykkes ned i massen slik at denne flyter opp på sidene. Det er viktig at hele kontaktflaten dekkes med mørtel. Hvis underlaget er ujevnt, benyttes stivere konsistens. Unngå trekk og direkte sollys under utlegging.

Bruksmåte - fuging
Konsistensen avpasses fugens utforming og tetthet. For fuger bredere enn 20 mm tilsettes 50 vektprosent tørket sand, kornstørrelse 0 - 2 mm.

Tørketid (ved 20 °C, 50 % RF)
Masse som har begynt å størkne kan ikke brukes. Massen herder i løpet av noen timer, også ved lave temperaturer, helt ned til 0 °C. I tørt, varmt vær bør det ettervannes.

2 kilo Hey'di Steinlim gir ca. 1 liter masse.

Hey'di-varenr:
225
Nobbnr:
41430786
GTIN:
7054150002257
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 4 l/25 kg
Brukstid: 45-60 min.
Justeringstid: 20 min.
Klar for fuging: 6 timer
Heftfasthet til betong: >2 N/mm²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.