Hey'di Rett på Gulvet Normal

• Støvredusert, selvutjevnende avrettingsmasse. • Til innendørsbruk. • Legges i tykkelser fra 5-50 mm. • Normaltherdende.

Produktbeskrivelse

Hey’di Rett på Gulvet Normal er en støvredusert, fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Rett på Gulvet Normal kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.
Hey’di Rett på Gulvet Normal er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey’di Rett på Gulvet Normal benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey’di Rett på Gulvet Normal alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +10 °C, dette gjelder også for underlaget.
Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3 deler vann. Ubehandlet tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey’di Spesialprimer Xtra eller som gysing, Hey’di Rett På Gulvet Normal blandes med en væskeblanding av Hey’di Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal Hey’di Rett på Gulvet Normal legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Rett på Gulvet Normal legges ut. 

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, 3,6 liter vann til 20 kilo Hey’di Rett på Gulvet Normal. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet rom-temperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Rett på Gulvet Normal kan også legges ut med sparkelpumpe. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til 3,2 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey’di Express/Byggsparkel. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Overdekking
Hey’di Rett på Gulvet Normal kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 24 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke minst 3 døgn pr. cm lagtykkelse. Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 2 uker etter ferdig belegg.

1,7 kilo Hey’di Rett på Gulvet Normal pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
2562
Nobbnr:
53423822
GTIN:
7054150025621
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetning: 3,6 l/20 kg
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >7 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:
Trykk:    C25
Bøyestrekk: F7
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (SS923519): 150-155
Flytevne (NS12706): 130-135
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar tett belegg: 3 døgn/cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktet er i følgende brosjyrer