Ny informasjon, åpne for å lese.

Hey'di Rett på Gulvet Normal

Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørsbruk. 5 - 50 mm.

Produktbeskrivelse

Hey’di Rett på Gulvet Normal er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Rett på Gulvet Normal kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato
Hey’di Rett på Gulvet Normal er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey’di Rett på Gulvet Normal benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey’di Rett på Gulvet Normal alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +6°C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ i forholdet 1 del Hey’di Spesialprimer/Hey’di KZ til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen som gysing, Hey’di Rett på Gulvet Normal blandes med en væskeblanding av Hey’di KZ blandet 1 del primer til1 delmed vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal Hey’di Rett på Gulvet Normal legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Rett på Gulvet Normal legges ut. Forbruk Hey’di KZ / Hey’di Spesialprimer: 1 liter dekker 8-12 m².

Utblanding - Bruksmåte
 

Hell først rent vann i blandekaret, ca. 4,5 liter vann til 25 kilo Hey’di Rett på Gulvet Normal. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30˚C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel.
Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Rett på Gulvet Normal kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til ca. 4 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey’di Express. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.
 

Tørketid (ved +20˚C, 50 % RF) - Overdekking
Hey’di Rett på Gulvet Normal kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 24 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke minst 5 døgn pr. cm lagtykkelse. Beskytt utlagt masse mot uttørkning ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 2 uker etter ferdig belegg.

1,7 kilo Hey’di Rett på Gulvet Normal pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
274
Nobbnr:
41789504
GTIN:
7054150002745
Pakning:
25 kg sekk
Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktet er i følgende brosjyrer