Flytstøp Fin, Pro

Lettflytende støpemasse. Inne og ute.

Produktbeskrivelse

Hey'di Flytstøp Fin er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes til avretting og oppretting både inne og ute.
Hey'di Flytstøp Fin kan legges ut i lagtykkelser mellom 5 og 20 mm, og kan også benyttes til innstøping av elektriske varmekabler og vannbåren varme.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 mnd. fra produksjonsdato.

Hey'di Flytstøp Fin benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser og andre mineralske underlag. Kan også benyttes i vannbelastede områder som balkonger, terrasser, våtrom m.m. Når Hey'di Flytstøp Fin legges utendørs må underlaget være frostbestandig. Piggdekk e.l. kan skade overflaten. Utlegging kan også foretas med vanlig sparkelpumpe. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C, laveste temperatur +6 °C. Dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Overflatefasthet i underlaget skal være minst 1,5 N/mm².

Innendørs: Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Ikke sugende underlag som epoxy, fliser, linoleum o.l. skal primingen utføres som gysing. 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di Flytstøp Fin til en velling som påføres underlaget med en kost.
 
Utendørs: Sugende underlag forvannes og overflaten gyses som beskrevet ovenfor.

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, max. 4 liter til 25 kilo Hey’di Flytstøp Fin. Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter. Hell fra blandekaret og fordel massen i strenger fra korteste vegg. Hver nye streng helles litt inn i den foregående, slik at massen hele tiden flyter samme vei. Det er alltid en fordel å legge ut massen i jevn tykkelse.
Unngå å sparkle utendørs i direkte sollys og hvis det er mye trekk i luften. Der Hey’di Flytstøp Fin legges ut med sparkelpumpe skal det benyttes etterblander på enden av utleggerslangen. Overflaten kan piggrulles for jevnest mulig overflate.
I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Etterbehandling
Beskytt utlagt masse mot for rask uttørkning ved å ettervanne og tildekke med plastfolie. La plastfolie ligge på i minst 7 dager eller til dagen før annen overflatebehandling. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC, 50 % RF)
Gangbar etter 2-3 timer, og kan tas i bruk eller flislegges etter ca. 5 timer. Skal overflaten påstrykes membran, må massen tørke i minimum 1 døgn. Eventuell gulvvarme må være avslått i god tid før Hey’di Flytstøp Fin legges ut, og skal ikke slås på igjen før minst 7 dager etter utlegging. I forbindelse med nedfukting av den herdete overflaten kan det ofte ses mikroriss over hele eller deler av gulvet. Disse riss er normale og har ingen betydning for massens tetthet og holdbarhet. Dersom man legger ut Hey’di Flytstøp Fin i temperaturer under den anbefalte minimumstemperaturen vil tørketiden forlenges betydelig.

25 kilo Hey’di Flytstøp Fin gir ca. 14 liter masse.
Ca. 1,8 kg Hey'di Flytstøp Fin pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
236
Nobbnr:
41162918
GTIN:
7054150002363
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetting: 4 l/25 kg
Materialforbruk: 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5-20 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >40 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >8 MPa
Fritt svin, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-3 timer
Flislegging: 5 timer
Beleggbar: 1 døgn

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer