Hey'di Stålnett

Beste løsning for oppbygging av varmegulv. * Gips- eller andre brannhemmende plater er helt overflødige, brannskille på 5 mm dannes av sparkelmassen. Enkel og rask montering.

Produktbeskrivelse

Hey'di Stålnett er fremstilt av forstrekte ståltråder, 2,5 mm tykke, som gir nettet en stabil slett form, og derved enkelt å arbeide med. Formatet er 0,77 x 1,17 m med et rutenett på ca. 6,7 cm.
Hey'di Stålnett er spesielt godt egnet i kombinasjon med Hey'di sparkelmasser for både å avstive og forsterke gulvkonstruksjon med bjelkeavstand c/c 60.
Hey'di Stålnett danner også et skille mellom elektriske varmekabler og brennbart underlag ved at kablene festes til nettets øverste tråd, og derved blir liggende 5 mm over det brennbare underlag.
Hey'di Stålnett kan også benyttes på ikke brennbare underlag der overflaten er av en slik beskaffenhet at det er problematisk å oppnå god heft med sparkelmasser.

Hey'di Stålnett legges ut og festes mekanisk til underlaget. Til spon- og fiberplater benyttes kamspiker, stifter eller skruer med ca. 30 cm innenbyrdes avstand. Der Hey'di Stålnett skal jordes kan enten nettet legges med 5 cm overlapp slik at innfestingen dekker begge trådene eller ved at nettet legges kant i kant og skjøtes med metallhylser.

Ved utlegging på betong for å sikre at sparkellaget ikke løsner fra underlaget skal nettet festes med egnet mekanisk festeteknikk, boring og plugging eller annet.

Lukket
Hey'di-varenr:
2601
Nobbnr:
56144321
GTIN:
7054150026017
Pakning:
pall