Hey'di KC50/50 Mur & Pussmørtel

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

Produktbeskrivelse

Hey'di Mur og Pussmørtel KC50/50 er laget av hydratkalk, sement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Lagring
Lagres tørt i inntil 1 år.

 Hey'di Mur og Pussmørtel KC50/50 er laget av hydratkalk, sement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Mørtelen tilfredsstiller kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-1.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflikkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussen god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kostes på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey'di KZ : vann 1:3.

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill m/visp. Mindre mengder kan røres ut for hånd. Hey'di Mur og Pussmørtel KC50/50 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 4 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte
Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussen på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid
Ca. 1 døgn.

Puss: ca. 1,8 kg pr.m² pr. mm lagtykkelse

Oppmuring tegl: ca. 80 kg pr.m²

Oppmuring lettklinker 25 cm: ca. 18 kg pr.m²

Hey'di-varenr:
1725
Nobbnr:
44478912
GTIN:
7054150017251
Pakning:
25 kg sekk

Mørtelen tilfredsstiller kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-1, NS-EN 998-2.

Vanntilsetning: ca. 4 l/25 kg
Største kornstørrelse: 0-2 mm
Brukstid: ca. 2 timer

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement og hydratkalk, som blandet med vann kan virke etsende på øyne og hud. Les alltid advarseltekst på pakning før arbeid igangsettes.

Produktet er i følgende brosjyrer