Hey'di Frost KF

- Flytende tilsetning ved mur og støpearbeider - Muliggjør mur og støpearbeider ned til -15 °C

Produktbeskrivelse

Hey’di Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og betong, og muliggjør mur og støpearbeider ned til -15 °C. Hey’di Frost KF virker også som aksellerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Hey’di Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Lagring
Lagres i inntil 2 år.

Sjekk Tips! for vintermuring.

 

Hey'di Frost KF benyttes både til fabrikkfremstillet ferdigmørtel, og til sementmørtel som blandes på arbeidsstedet.

 

 

Utblanding/Bruksmåte
Hey'di Frost KF tilsettes blandevannet til mørtelen etter tabellen. Ikke oppbevar Hey'di Frost KF-vann i friluft i kuldegrader, da herdetiden for mørtel forlenges betydelig ved at det benyttes blandevann med temperatur under frysepunktet.

I tillegg til å bruke Hey'di Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Doseringstabell Hey’di Frost KF i sementmørtel/betong:


Temperatur
 Tilsetning i liter
til 25 kilo tørrmørtel
0 °C  -5 °C ca. 0,2 liter
 -5 °C – -10 °C ca. 0,4 liter 
-10 °C – -15 °C ca. 0,6 liter 

 Temperatur 
 Tilsetning i liter pr.
  betong eller mørtel
0 °C – -5 °C ca. 18 liter
-5 °C – -10 °C ca. 35 liter

Hey'di Frost KF kan brukes som herdingsakselerator med ca. 1,0 - 2,5 % av sementvekt.

 

Hey'di-varenr:
309
Nobbnr:
21800461
GTIN:
7054150003094
Pakning:
1 ltr flaske
Hey'di-varenr:
3091
Nobbnr:
57869223
GTIN:
7054150030915
Pakning:
4 ltr kanne
Farge og form: klar til svakt gulfarget væske
Densitet:  ca. 1,4 kg/d
Tørrstoffmengde:  ca. 40 % 
pH:  ca. 6,5
Kloridinnhold: <0,10 % av vekt

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er merkepliktig.
Se helsemiljø og sikkerhetsdatablad.