Hey'di Frost KF

Flytende tilsetningsstoff til mørtel og betong i minusgrader.

Produktbeskrivelse

Hey'di Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til -15 °C.

Lagring
Lagres i inntil 2 år.

Hey'di Frost KF virker også som akselerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Hey'di Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Hey'di Frost KF benyttes både til fabrikkfremstillet ferdigmørtel, og til sementmørtel som blandes på arbeidsstedet.

Utblanding/Bruksmåte
Hey'di Frost KF tilsettes blandevannet til mørtelen etter tabellen. Ikke oppbevar Hey'di Frost KF-vann i friluft i kuldegrader, da herdetiden for mørtel forlenges betydelig ved at det benyttes blandevann med temperatur under frysepunktet.

Doseringstabell Hey’di Frost KF i sementmørtel/betong:

Temperatur Tilseting i liter til 25 kg tørrmørtel
0 °C  – -5 °C ca. 0,2 liter
 -5 °C – -10 °C ca. 0,4 liter 
-10 °C – -15 °C ca. 0,6 liter
 Temperatur  Tilsetning i liter pr. m³ betong eller mørtel
0 °C – -5 °C ca. 18 liter
-5 °C – -10 °C ca. 35 liter

Hey'di Frost KF kan brukes som herdingsakselerator med ca. 1,0 - 2,5 % av sementvekt.

Hey'di-varenr:
309
Nobbnr:
21800461
GTIN:
7054150003094
Pakning:
1 ltr flaske
Hey'di-varenr:
311
Nobbnr:
23378839
GTIN:
7054150003117
Pakning:
10 ltr kanne
Farge og form: klar til svakt gulfarget væske
Densitet:  ca. 1,4 kg/dm³
Tørrstoffmengde:  ca. 40 % 
pH:  ca. 6,5
Kloridinnhold: <0,10 % av vekt

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er merkepliktig.
Se helsemiljø og sikkerhetsdatablad.