Ny informasjon, åpne for å lese.

Hey'di Prosil, Pro

Øker underlagets tetthet og styrke.

Produktbeskrivelse

Hey'di Prosil består av en blanding av forskjellige silikatforbindelser tilsatt et vætemiddel som senker overflatespenningene og sikrer en god inntrenging i mineralske underlag. Hey'di Prosil brukes for å øke et mineralsk underlags tetthet og styrke.

Hey'di Prosil reagerer med frie alkalier i porevannet og danner kalsiumsilikat-forbindelser som blir en del av materialets oppbyggende struktur. Dette gjør materialet tettere og sterkere. Et materiale behandlet med Hey'di Prosil vil støve mindre og vil få større motstand ovenfor kjemisk nedbryting, vanninntregning og mekanisk slitasje.
Diffusjonsegenskapene vil imidlertid ikke forandres. Hey'di Prosil kan brukes på alle sement- og kalkbaserte produkter, f.eks.

- Betonggulv
- Pussfasader
- Avrettingsmasser

Alle underlag må være fri for all overflatebehandling (maling, membranherder, epoxy osv). Glass, glasserte flater og aluminium må tildekkes før behandling. I tilfelle søl må disse flatene vaskes omgående med mye vann. Temperatur under påføring skal være mellom +10 °C og +25 °C. Anbefales ikke påført under direkte solstråling.
Maling/belegg kan normalt påføres ca. 7 døgn etter påføring.

Forsterking av gamle betonggulv
Forvann betongen. Overflaten kan godt være mørk av fuktinnholdet, men det skal ikke være fritt vann på overflaten. Påfør Hey'di Prosil i rikelig mengde over hele flaten. Fordel væsken utover med en bred kost. Ikke la materialet tørke ut på noen steder men fordel overflødig væske hele tiden rundt på flaten til væsken begynner å bli glatt og geleaktig. Ettervann gulvet og fordel væsken utover gulvet med kosten til en igjen oppnår geling. Tilslutt tas overflødig væske opp med en gummisvaber slik at det ikke ligger igjen fritt vann etter behandlingen.

Forsterking av nystøpte gulv
Hey'di Prosil påføres etter glatting. Samme utførelse som for gamle betonggulv, men det skal ikke forvannes før påføring.

Forsterking av puss
Hey'di Prosil kan brukes både på sement og kalkbasert puss. Påføres i 2 omganger med ca. 1 døgns mellomrom.

Forsterking av avrettningsmasse
Fordel Hey'di Prosil over hele flaten med en bred kost eller svaber. La produktet trekke inn og påfør en gang til. Fordel siste strøk godt over hele flaten slik at det ikke blir liggende igjen dammer av produktet på avrettingsoverflaten.

0,2 - 0,3 l/m²

Hey'di-varenr:
907
Nobbnr:
30160501
GTIN:
7054150009072
Pakning:
10 ltr. dunk
Farge: Klar væske
Ph verdi: 11,8
Spesifikk vekt: 1,15
Forbruk: 0,2-0,3 l/m²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert etsende.