Hey'di Fin Gammel Murmaling

Kalkbasert veggmaling for mur og betong.

Produktbeskrivelse

Hey'di Fin Gammel Murmaling er en kalkbasert veggmaling med marmormel som fyllstoff. 

Fargekart
Fargene er kun retningsgivende.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Hey'di Fin Gammel Murmaling er en slagregnstett og diffusjonsåpen maling til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Fin Gammel Murmaling blandes med vann og gir en dekorativ, slett og matt overflate med noe fargespill.

Hey'di Fin Gammel Murmaling leveres i fargene hvit, lysgrå og grå.

Fargekart
Fargene er kun retningsgivende.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for gammel maling, løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår og skader benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Overflaten primes med ufortynnet Hey'di Fasadeprimer.
 
Utblanding - Bruksmåte
Hey'di Fin Gammel Murmaling blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med malerrull og pensel. Benytt 3,5 liter vann til 7 kilo pulver. La blandingen stå i ca. 10 minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Blandingen skal være lett å påføre, men skal ikke renne. Ikke bland ut mer maling enn det som kan påføres i løpet av 2-3 timer. Malingen bør rulles kontinuerlig innenfor samme område, fra hjørne til hjørne, og skjøtene strykes "vått-i-vått".
Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere. Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 ºC, dette gjelder også underlaget. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke Hey'di Fin Gammel Murmaling på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.
 
Tørketid
Hey'di Fin Gammel Murmaling herder (karbonatiserer) ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i minst 3 døgn etter påføring.

Fargkoden er tilnærmet lik NCS kodene.
Hvit: NCS kode: S 0500-N
Lysgrå: NCS kode: S 2000-N
Grå: NCS kode: S 3500-N
 

0,2-0,3 kilo pr. m² pr. strøk.

Hvit S 0500-N
Hey'di-varenr:
394
Nobbnr:
43852321
GTIN:
7054150003940
Pakning:
7 kg spann
Lysgrå S 2000-N
Hey'di-varenr:
391
Nobbnr:
43852302
GTIN:
7054150003919
Pakning:
7 kg spann
Grå S 3500-N
Hey'di-varenr:
395
Nobbnr:
43852336
GTIN:
7054150003957
Pakning:
7 kg spann
Vanntilsetning: ca. 3,5 l/7 kg
Materialforbruk: 0,2-0,3 kg/
Største kornstørrelse: 70 μm
Brukstid: 2-4 timer
Vanndamp diffusjon (0,5 kg/): Sd= 0,02 m
Vanntetthet (etter NBI-29/1983): Høy slagregnstetthet

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder kalk som blandet med vann virker aggresivt på øyne og hud.
Les alltid advarseltekst på pakning før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer