Hey'di Betonglim, Pro

Sterk forankring. Støpemasse og lim på epoxybasis.

Produktbeskrivelse

Hey’di Betonglim er en to-komponent hurtigherdende epoxy for monolittisk liming av betong til betong, stål til stål og fersk betong til gammel betong. Hey’di Betonglim kan også brukes til forankring av bolter.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt. Uåpnet sett kan lagres i inntil 1 år.

Hey’di Betonglim benyttes til forankring av metallgjenstander i betong og fjell der det stilles store krav til styrke og heftfasthet, f.eks. bolter, søylesko, rekkverk, armeringsjern m.m. Hey’di Betonglim benyttes også til liming av betong til betong, stål til stål og fersk betong til gammel betong. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er + 6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk. Metall må være avfettet og fritt for rust. Tørr betong gir best resultat, men Hey’di Betonglim får også tilfredsstillende heft til fuktig betong.

Utblanding
Hell del A (herder) i del B (harpiks) og bland grundig i 3-4 minutter med universalmixer eller for hånd til massen har jevn grå farge. I den kalde årstid bør komponentene ha romtemperatur før bruk. Brukstid utblandet masse ca. 15 minutter ved +20 ºC og ca. 30 minutter ved +10 ºC. Blandingsforhold del A : B/1:8.

Bruksmåte - Forankring
Der klaringen mellom hulldiameter og bolt er under 5 mm fylles hullet med masse og bolten stikkes i. Der klaringen er over 5 mm blandes sand (max. kornstørrelse 2 mm) i den ferdigblandede massen, med inntil 1,5 ganger massens vekt. Der klaringen mellom bolt og hulldiameter overstiger 4 cm bør Hey’di Betonglim ikke benyttes p.g.a. varmeutvikling. I slike tilfeller kan Hey’di Rapid EX benyttes. Redskap rengjøres med aceton e.l.

Bruksmåte - Liming
Hey’di Betonglim påføres med sparkel eller kost og liming må finne sted i løpet av max. 50 min. ved +20 ºC. Strøsand til metting på overflaten dersom liming ikke kan finne sted tidsnok. Ved liming stål mot stål må flatene være sandblåst/slipt og avfettet. Redskap rengjøres med aceton e.l.

Tørketid - Herdetid (ved +20 ºC, 50 % RF)
Høy styrke oppnås etter få timer ved +10 - +20 ºC, full herding etter 7 døgn ved +20 ºC

1 kilo dekker 0,5-1 m². Forbruket vil variere med temperatur, underlag og påføringsmetode.

 

 

Hey'di-varenr:
651
Nobbnr:
25911108
GTIN:
7054150006514
Pakning:
4,6 kg sett
Trykkfasthet: 2 timer: ca. 40 MPa
  7 døgn: ca. 100 MPa
Bøyestrekkfasthet: ca. 45 MPa
Strekkfasthet: ca. 20 MPa
Brukstid: 30 min. ved +20 oC

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten.