Hey'di Aqua Blocker

WATERPROOFER-serien. Tetningsmasse for vertikale, og horisontale flater.

Produktbeskrivelse

Hey’di Aqua Blocker er en én-komponent, løsemiddelfri, meget fleksibel tetningsmasse på basis av MS-Polymer som kan benyttes på de fleste underlag, betong, mur, takpapp (ikke shingel), metall, tre m.m. Kan påføres fuktige flater og er rissoverbyggende inntil 5 mm.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt inntil 1 år.

Flytende kvalitet leveres i 14 kilo spann.

Tak, takrenner, overganger, beslag, m.m. Fundamenter og konstruksjoner i betong som utsettes for aggressivt grunnvann. Laveste temperatur i underlaget er +5 °C, selve massen bør ha romtemperatur.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det skal ikke primes før påføring.

Bruksmåte
Påføring foretas i to strøk med korthåret malerrull eller kost/pensel. Andre strøk påføres når 1. strøk er overflatetørt, normalt etter ca. 4–6 timer. Aqua Blocker Flytende kan også påføres med tannsparkel for gulvmasser. Rengjøring av metallredskap foretas med tynner. Kost og rull er vanskelig å rengjøre.

Etterarbeid/Overdekking
Hey’di Aqua Blocker kan forbli ubeskyttet men er ikke en sliteflate. Hey’di Aqua Blocker bør beskyttes mot regn 3–5 timer etter påføring. For å unngå klebrig flate kan det påføres et tynt strøk til som sandavstrøs til metning.

Hey’di Aqua Blocker leveres i to varianter, pasta og flytende. Farge grå.

Tørketid
Gjennomtørr etter ca. 1 døgn ved +15 °C.

To strøk gir et forbruk på min. 2,3 kilo pr. m² – sjikttykkelse ca. 1,5 mm. (Sd-verdi 6,5)

 

Hey'di-varenr:
709
Nobbnr:
30160824
GTIN:
7054150007092
Pakning:
1 kg spann
Hey'di-varenr:
7100
Nobbnr:
44115078
GTIN:
7054150071000
Pakning:
14 kg spann
Hey'di-varenr:
7080
Nobbnr:
44114696
GTIN:
7054150070805
Pakning:
14 kg spann, flytende

 

Vanndampmotstand: Sd=6,5 m
Rissoverbyggende: <=5 mm
Forbruk: ca. 2,3 kg/m2 (2 strøk)

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Inneholder N-(3-(trimetoksysilyl)etylendiamin. Kan gi en allergisk reaksjon.

 

Produktet er i følgende brosjyrer