Hey'di Lett på Gulvet, Pro

Hurtigtørkende lettbetong.

Produktbeskrivelse

Hey’di Lett på Gulvet er en hurtigtørkende lettbetong basert på sement og ekspandert polystyren (EPS) i form av små luftfylte partikler. Hey’di Lett på Gulvet kan legges ut i ubegrenset lagtykkelse, er lyd- og varmeisolerende, selvtørkende og lett å legge ut.  

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.Hey’di Lett på Gulvet benyttes på alle typer gulv der man ønsker å bygge opp et lett undergulv, gulv på grunn på komprimert underlag, oppfylling rundt eller innstøping av tekniske gulvinstallasjoner m.m. Hey’di Lett på Gulvet kan legges ut både som flytende konstruksjon på treunderlag og med fast forankring når underlaget er betong eller lettbetong. Minste lagtykkelse er 40 mm og anvendelsestemperatur skal være min. +10 °C. Hey’di Lett på Gulvet er ideell som underlag for Hey’dis selvutjevnende avrettingsmasser, som legges ut i min. 20 mm tykkelse over Hey’di Lett på Gulvet.

Forarbeid - Underlag
På underlag hvor Hey’di Lett på Gulvet legges som flytende konstruksjon skal det først legges ut plastfolie, min. 0,2 mm PE-folie, ved fast forankring primes underlaget med Hey’di Primer Gulv tynnet med vann i forhold 1:3. Før priming utføres må det sørges for at overflaten er fri for løse partikler, støv, fett m.m. Begge metoder forhindrer at fuktighet fra massen trekkes ned i underlaget, derved sikres full utherding av massen. På betongunderlag med oppstigende fukt skal overflaten primes med Hey’di Heft som kapillærbrytende sjikt.

Utblanding
Til utblanding benyttes egnet tvangsblander eller kraftig drill med dobbel omrører. Benytt Hey’di 100 ltr. blandedunk, fyll 6,4 liter i karet og deretter én 45 liters sekk med Hey’di Lett på Gulvet. Bland til massen er jevn og homogen, normalt tar dette 1-2 minutter. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time.

Bruksmåte 
Hell massen ut av karet og fordel med stor glattsparkel eller annet egnet redskap. Massen kan trekkes av med lire og finjusteres med vanlig murverktøy. Hey’di Lett på Gulvet kan også pumpes med egnet pumpeutstyr. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved 20 °C, 50 % RF)
Hey’di Lett på Gulvet skal overdekkes med avrettingsmasse utlagt i min. 15 mm tykkelse etter ca. 12 timer, og maksimum 3 døgn. Det skal alltid primes med Hey’di Primer Gulv tynnet med vann i forholdet 1:3. Priming bør alltid foretas dagen etter fordi Hey’di Lett på Gulvet er selvtørkende og fuktigheten må beholdes inne i massen hvor den bindes kjemisk. Avretting på Hey’di Lett på Gulvet på våtromsgulv og gulv over 10 m² skal avrettingen armeres med Hey’di Stålnett som festes med skråspikring i Hey’di Lett på Gulvet. Skal det legges varmekabler i avrettingsmassen er Hey’di Stålnett å foretrekke.

Viktig
Hey’di Lett på Gulvet overflaten er et egnet underlag for varmekabler eller varmerør, men disse må aldri støpes inn i Hey’di Lett på Gulvet.

1 sekk Hey’di Lett på Gulvet gir 45 liter ferdig masse.

 

Hey'di-varenr:
2701
Nobbnr:
56787095
GTIN:
7054150027014
Pakning:
45 ltr. sekk
Vanntilsetting: 6,4 l/17 kg
Materialforbruk: 0,34 kg/l
Egenvekt, uttørket: 400 kg/m³
Største kornstørrelse: 3 mm
Utleggingstykkelse: 40 mm -ubegrenset
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 3,4 MPa
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Brukstid: ca. 60 min
Gangbar: 12 timer
Beleggbar: 1 døgn
Varmeledning: 0,08 W/mK
Brannklasse: A2

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.