Hey'di Råsterk Gulvmaling

Maling til industrigulv og garasje.

Produktbeskrivelse

Hey'di Råsterk Gulvmaling er vannbasert enkomponent maling på basis av siloxanforsterket akrylemulsjon for betongulv.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt inntil 4 år.

Fargekode NCS 4502B Grå

Industri- og lagergulv, garasjer, verksteder, kjellergulv, vaskerom.

Forarbeid
Overflaten må være tørr, ren og støvfri, fri for olje og fett. For å sikre god heft til underlaget skal man forbehandleoverflaten med Hey’di KZ tynnet 1:5 med vann. Sementhud på ny stålglattet betong skal fjernes mekanisk eller med syrevask (10 % saltsyre).

Utblanding - Bruksmåte
Omrør maling før påføring. Påføring foretas med kost, rull eller sprøyte. Normalt er 2 strøk tilstrekkelig, ved store belastninger anbefales 3 strøk. Den svake ammoniakklukten blir borte etter kort tid.

Tørketid
Støvtørr: Etter ca. 2 timer +20 °C. Opphold mellom strøkene: Min. 4 timer - maks. 3 døgn ved +20 °C.

Full herding: Etter 7 døgn +20 °C. Rengjøring av redskap: Lunket vann. evt. med såpe.

VIKTIGE PUNKTER

  • Hey'di Råsterk Gulvmaling kan benyttes på tidligere malte flater uten "koking". For å oppnå god heft bør slike flater mattes eller ripes opp.
  • For å oppnå sklisikker overflate kan det i 1. strøk tilsettes ca. 4 dl tørr kvartssand (kornstørrelse ca. 1 mm) til 2,5 liter Hey’di Råsterk Gulvmaling. Malingen tilsatt sand bør helles ut på gulvet og fordeles med rull.
  • Temperatur ved påføring skal være +10 til +20 °C, dette gjelder også underlaget.Vær oppmerksom på at oppgitte tider for tørking og herding øker jo lavere temperaturen er.
  • Kun til innendørs bruk.

1 liter dekker 5-8 m² pr. strøk

 

Hey'di-varenr:
6800
Nobbnr:
44681942
GTIN:
7054150068000
Pakning:
2,5 ltr spann
Hey'di-varenr:
6802
Nobbnr:
52560060
GTIN:
7054150068024
Pakning:
10 ltr

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Unngå utslipp til miljøet: Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktbilder