Hey'di Grå

Vanntett, sementbasert dekorpuss for mur og betong. Puss og maling i samme strøk.

Produktbeskrivelse

Hey'di Grå er en sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Grå blandes med vann og gir en dekorativ, grå overflate.

Fargekart
Fargene er kun retningsgivende.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

 

Inn- og utvendig på betong, puss, Leca, tegl og annet murverk. Fasader - sokkeletasjer - kjellervegger - piper - garasjer - havemurer m.m. Laveste anvendelsestemperatur +6 ºC.

Hey'di dekorpuss leveres også i fargene hvit, lysgrå og murgrå.

Fargekoden er tilnærmet lik NCS kodene.

Grå: NCS kode: S 2500-N

Hey'di dekorpuss leveres også i fargene hvit, lysgrå og grå.

Fargekart
Fargene er kun retningsgivende.

 

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag skal forvannes, men unngå vannfilm. På tidligere malte flater skal Hey'di KZ tilsettes blandevannet til Hey'di Grå i forholdet 1 del Hey'di KZ til 4 deler vann. Alternativet til forvanning er å prime overflaten med Hey'di Fasadeprimer. Svake, sugende underlag skal alltid primes med Hey'di Fasadeprimer.
NB! For å motvirke utfellinger fra underlaget på Hey'di Grå og Hey'di Murgrå anbefales det alltid å benytte Hey'di Fasadeprimer som forbehandling.
 
Utblanding - Bruksmåte
Hey'di Grå blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost, brett, eller pussprøyte. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey'di Grå benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag. Etter utblanding bør massen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Hey'di Grå størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende.
NB! På sammenhengende flater anbefales det å bruke slemming fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.
 
Bruksmåte - Slemming
Hey'di Grå blandes med vann til velling - ca. 3 liter vann til 10 kilo Hey'di Grå - og påføres muren med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk påføres når foregående er avbundet, neste dag eller senere. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å stryke Hey'di Grå på varm mur eller i sterkt solskinn. To strøk gir vanntett overflate.
 
Bruksmåte - Puss
Hey'di Grå blandes med vann til en smidig mørtel ca. 2,5 liter til 10 kilo Hey'di Grå. Påføres som påtrekk med stål- eller trebrett, pusstykkelse 3-5 mm. Etter at pussen har stivnet noe, kostes flaten med fuktig kost, evt. filses med brett. Ønskes en grovere struktur, f.eks. strukturpuss, kan påføring foretas med strukturrull. Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk Hey'di Grå før pusslaget påføres. Hey'di Grå på Leca Hey'di Grå kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For å unngå at blokkstensmønsteret blir synlig i regnvær, anbefales det at fugene først kostes med Hey'di Grå tilsatt Hey'di KZ  primer. Hele flaten påføres deretter min. 2 strøk Hey'di Grå.

Slemming: 1-2 kilo pr. m² pr. strøk.
Puss: ca. 3-5 kilo pr. m².

Hey'di-varenr:
322
Nobbnr:
30160758
GTIN:
7054150003223
Pakning:
5 kg pose
Hey'di-varenr:
323
Nobbnr:
30160774
GTIN:
7054150003230
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 3 l/10 kg
Materialforbruk: 1-2 kg/pr.m²
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timer
Heftfasthet: 1,4 N/mm²
Vanntetthet: Vanntett mot slagregn
Vanndampdiffusjon, 2 strøk: 0,9 g/m²hmmHg

 Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer