Hey'di Fiberpuss

Puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker og sementbasert underlag.

Produktbeskrivelse

Hey'di Fiberpuss er laget av spesialsement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til pussing inne og ute på vegger av lettklinker, betongblokker, tegl, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Hey'di Fiberpuss brukes til pussing og reparasjonsarbeider. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflikkes først med Hey'di Fiberpuss med laveste vannmengde. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Porebetong/lettbetong primes med Hey'di KZ tynnet 1 del primer : 3 deler vann.

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill m/visp. Mindre mengder kan røres ut for hånd. Hey'di Fiberpuss blandes med vann til en smidig mørtel, mellom 4,8 og 5,8 liter pr. 25 kilo sekk, avhengig av ønsket konsistens. Tilsett først ca. 4,8 liter, bland i 2 minutter til jevn klumpfri masse. La massen stå i ca. 5 minutter og juster eventuelt med mer vann til ønsket konsistens. I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann (max. temperatur +30 °C).

Bruksmåte
Sørg for støvfri og ren overflate. Monter Hey'di Startlist der pusslaget starter ved bakkenivå. Trekk Hey'di Fiberpuss på med stålbrett i ca. 5-8 mm tykkelse. Legg inn Hey'di Armeringsduk for puss, press det inn med stålbrett og sørg for at duken er dekket av mørtel. Der armeringsdukene skjøtes skal det være min. 10 cm overlapp. Armeringsduken skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. NB! Fest aldri duken til veggflaten før Hey'di Fiberpuss påføres. Benytt Hey'di Hjørnelist rundt åpninger og på hjørner og fest disse med puss før 1. pusslag påføres.
Når overflaten er fast, normalt dagen etter, kan man legge på et tynt toppstrøk med Hey'di Fiberpuss med slemmekost og brett. Det skal forvannes mellom pusslagene. For å motvirke riss anbefales det i tillegg å klippe biter av armeringsduken som legges inn i andre pusslag skrått over åpningenes hjørner. Når pussen har satt seg kan overflaten filses med filsbrett. Ved sårarbeider kan Hey'di Fiberpuss legges ut i 4-5 cm tykkelse. Brukstid utblandet masser er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.
Unngå å påføre pussen på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har størknet. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid
Hey'dis dekorpusser kan påføres etter 1 døgn. Ved annen overflatebehandling/maling følges produsentens anvisninger.

Puss: ca. 1,7 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
135
Nobbnr:
30160857
GTIN:
7054150001359
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning:  4,8-5,8 l/25 kg 
Materialforbruk: 1,7 kg/m²
Største kornstørrelse: 1,0 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Heftfasthet: >1,5 N/mm²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer