Hey'di Fiberpuss

- Fiberarmert - inne og ute - Pussmørtel for isolasjonsmaterialer - Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag - Reparasjonsmørtel

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiberpuss er en sprøytbar fiberforsterket tørrmørtel laget av spesialsement, kalk, gradert sand og tilsetningsstoffer. Hey’di Fiberpuss har god vedheft og fleksibilitet. Skal kun blandes med rent vann for å få en bruksferdig mørtel.

Lagring
Lagres tørt i inntil 1 år.

Hey’di Fiberpuss benyttes som en 2. sjikts puss inne og ute på isolasjonsmaterialer som mineralull og EPS m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Hey’di Fiberpuss anbefales også som puss på lettklinker utvendig over bakken sammen med Hey’di Armeringsnett for puss. Hey’di Fiberpuss kan også benyttes på tegl, betongblokker og betong.

Utblanding
Utblanding foretas med tvangsblander eller kraftig elektrisk drill med visp. Hey’di Fiberpuss blandes med 4-4,8 ltr rent vann pr. 20 kg sekk. Bland i 2 minutter til en jevn klumpfri masse, la massen stå i 5 minutter før den blandes opp igjen, juster eventuelt med vann.


Forarbeid og etterbehandling
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Større sår og skader må utbedres før pussing. Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekking og ettervanning. På overflater som EPS, som har stått ubehandlet over lengre tid må rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for god vedheft. På sementbaserte underlag skal overflaten alltid forvannes. Pussede flater skal ettervannes de første dagene etter påføring. For å få en slagregnstett overflate må Hey’di Fiberpuss overflatebehandles. Overflatebehandling kan påføres etter ca. 14 dager. Unngå å påføre pussen på varm mur eller i sterkt solskinn. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +25 ºC. Beskytt ferdig murverk mot frost, sterkt solskinn og nedbør til pussen er tilstrekkelig herdet.
Klimabeskyttelse:
Ved pussarbeider skal pussen beskyttes mot klimapåkjenninger iht. NS 3420. 

Bruksmåte
Påføres med sprøyte eller for hånd. Monter Hey’di Startlist min. 30 cm over ferdig bakkenivå. Trekk eller sprøyt Hey’di Fiberpuss på i ca. 5-6 mm tykkelse. Legg inn Hey’di Armeringsnett for puss, bak det inn med stålbrett og sørg for at nettet er dekket av mørtel. Armeringsnettet skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. Det skal være min. 10 cm overlapp i alle skjøter. Benytt Hey’di Hjørnelist rundt åpninger og på hjørner, fest disse med puss før 1. pusslag. Når overflaten er fast, 1-3 dager etter, kan man legge 2. sjiktet i 3-4 mm tykkelse slik at total pusstykkelse er minimum 8 mm. For å motvirke riss anbefales det i tillegg å legge inn biter av nett som legges i 2. pusslag skrått over hjørner på åpninger. Når pussen har satt seg, filses pussen til ønsket struktur. Under startlist og ned mot bakkenivå anbefales Hey’di Fiberpuss Dekor Grå eller Hey’di Fiber Hvit, dette er en vanntett fiberforsterket puss, som ikke trenger videre overflatebehandling. Puss ned mot bakken bør stå ubehandlet. Brukstid utblandet masse er 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. 

Tørketid
Hey’dis dekorpusser kan påføres etter 1 døgn. Ved annen overflatebehandling f.eks. maling, følges produsentens anvisninger.

Puss: ca. 1,6 kilo pr.mm/ m².

Hey'di Fiberpuss 20 kg
Hey'di-varenr:
1355
Nobbnr:
60123764
GTIN:
7054150013550
Pakning:
20 kg sekk
Hey'di Fiberpuss 1000 kg
Hey'di-varenr:
S1350 - beställningsvara, kontakta Hey'di för tillgänglighet
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
1000 kg bigbag
Vanntilsetning:  4 - 4,8/20 kg
Materialforbruk: ca. 1,6 kg/pr. mm/m2
Største kornstørrelse: 1,0 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Anbefalt pusstykkelse:
8-10 mm
Påføringstemperatur: min. +5 ºC
Trykkfasthetsklasse:
 
Heftfasthet: >1,5 N/mm²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer