Hey'di Rep 45, Pro

Høyfast reparasjonsmørtel til betong.

Produktbeskrivelse

 Hey’di Rep 45 er svinnkompensert, frostbestandig, tilnærmet ugjennomtrengelig for vann, tåler aggressivt miljø, og har meget gode heftegenskaper. Hey'di Rep 45 er velegnet både på horisontale og vertikale flater, samt på industrigulv før påføring av slitelag. 

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Hey’di Rep 45 er en fiberarmert sementbasert tørrmørtel som benyttes til reparasjon og flikking på betong og mur. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også under laget.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå fritt vann. Ved reparasjonsarbeider på betong med frilagt armering så bør det brukes anbefalt heftbro før Hey'di Rep 45 påføres "vått i vått".

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill m/visp, 3,8 - 4 liter rent vann til en 25 kilos sekk Hey'di Rep 45. Hell minimumsmengden i blandekaret, tilsett mørtelen og bland i 2 - 3 minutter til jevn, klumpfri masse. La massen stå i ca. 2 minutter og juster evt. konsistensen med mer vann innenfor angitt vannmengde.

Bruksmåte
Møtelen trekkes på med stålbretteller kastes ut med murskje i tykkelser fra 5-60 mm i en påføring. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Egnet sprøyteutstyr kan også benyttes. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost, når mørtelen har satt seg. Stålbrett bør unngås som sluttbehandling. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre Hey’di Rep 45 på varmt underlag eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i minimum 1 døgn etter at mørtelen har stivnet. I varmt vær med mye vind anbefales påføring av membranherder. Redskapen rengjøres med vann.
 
Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
All overflatebehandling/maling kan normalt utføres etter 24 timer.

Ca. 2,0 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
212
Nobbnr:
25002254
GTIN:
7054150002127
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetting:  3,8-4 l / 25 kg
Materialforbruk: 2 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 50 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 10 MPa
E-Modul: ca. 30 000 MPa
Brukstid: ca. 30 min.

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.