Hey'di Fasadeprimer

Akryl/silan primer for mur, puss og betongunderlag før overflatebehandling med Hey'di kalk- eller sementbasert puss, slemming og maling.

Produktbeskrivelse

Hey’di Fasadeprimer har vannavvisende og forsterkende effekt på underlaget og sikrer god heft for påfølgende overflatebehandling, også på porøse underlag. Hey’di Fasadeprimer motvirker utfellinger fra underlaget, og sikrer en optisk homogen overflate.

Hey’di Fasadeprimer er en akryldispersjon tilsatt silan/siloxan og benyttes på puss og betong før overflatebehandling med pigmentert sement- eller kalkbasert puss, slemming og maling.

Kan lagres i minst 1 år i lukket emballasje.
Tåler ikke frost.

Forarbeid
Underlaget skal være tørt, fri for maling, olje, fett eller andre urenheter som kan hindre inntrengning og heft for Hey’di Fasadeprimer. Glass, glasserte flater og aluminium må tildekkes før behandling, ved søl må disse flatene vaskes omgående med mye vann.
 
Bruksmåte
Hey’di Fasadeprimer påføres med kost, rull eller sprøyte. Påføring skal skje nedenfra og opp slik at man hele tiden påfører produktet på ubehandlet flate. På sterkt sugende underlag bør det påføres to strøk. Andre strøk påføres “vått i vått“. Temperatur under påføring skal være min. +10 °C. Unngå påføring ved direkte sollys. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid
Videre overflatebehandling kan skje når Hey’di Fasadeprimer er fingertørr, normalt ca. to timer ved +20 °C.

0,1-0,25 liter pr. m² avhengig av porøsitet og sug i underlag.

Hey'di-varenr:
407
Nobbnr:
27746536
GTIN:
7054150004077
Pakning:
1 ltr flaske
Hey'di-varenr:
408
Nobbnr:
27746544
GTIN:
7054150004084
Pakning:
5 ltr kanne
Tørrstoffinnhold: ca. 16 %
pH verdi: 6 - 7
Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], blanding (3:1) : <0,1 %.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeidet igangsettes.