Hey'di Flytlim

Meget fleksibelt, vannfast og frostsikkert sementbasert lim for storformat keramiske gulvfliser.

Produktbeskrivelse

Hey'di Flytlim er et sementbasert, utflytende, vannfast og frostsikkert flislim for gulvfliser. Hey'di Flytlim gir en lettbearbeidelig flismørtel som enkelt kan fordeles under flisene og gi full limdekning og en tett, velkomprimert limfuge uten hulrom.
Støvredustert.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Hey'di Flytlim kan benyttes til montering av alle typer keramisk flis og natursten på gulv, og generelt alle store fliser, formater 30 x 30 cm. Hey'di Flytlim bør benyttes på tungt belastede gulv innen handel, industri og bolig der høy fleksibilitet og full limdekning er spesielt viktig. Hey'di Flytlim gir stor sikkerhet ved liming utendørs da full limdekning hindrer hulromsfylling av vann som kan føre til frostsprengning. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste anvendelsestemperatur er +6 ºC, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag primes med Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del Spesialprimer til 3 deler vann, eller Hey'di KZ primer i samme forhold. Ikke sugende underlag og stabile treunderlag primes med ufortynnet Hey'di Spesialprimer. Priming utføres normalt dagen før flislegging, utføres priming samme dag må primeren ha trukket ned i underlaget og minimum være fingertørt. Utendørs skal underlaget forvannes. 1 liter Primer dekker ca. 8-12 m².
 
Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 3,5 liter vann til 15 kilo Hey'di Flytlim. Utblanding foretas med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. La flismørtelen stå i 3-5 minutter før massens konsistens justeres med noe mer vann. Max. vanntilsetning er 4,0 liter pr. 15 kilo sekk. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.
 
Bruksmåte
Hey'di Flytlim helles ut av blandespannet. Dra ut limet med glattsiden av tannsparkelen og arbeid limet godt ned i underlaget. Deretter tannes limet opp med en tannsparkel med buet tanning. Tannstørrelsen velges ut fra anbefalt limforbruk i forhold til flisformat og underlag. Hey'di Flytlim har normalt en åpen tid på 15-20 minutter. Vær oppmerksom på at høy temperatur, lav luftfuktighet, trekk, kraftig sug i underlaget m.m. kan redusere åpentiden betydelig. Det må derfor hele tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet på for store områder om gangen. Monteringen skjer ved at flisene trykkes lett ned i flismørtelen og justeres på plass. Unngå å presse så hardt at limet fylles fugen mellom flisene. Det henvises til Hey'dis veiledning ”Med Lim & Lyst”.
Redskap rengjøres med vann.
 
Tørketid (ved +20 °C)
Hey'di Flytlim kan normalt fuges etter 6-8 timer.

4-10 kg/m² avhengig av flistype og underlag.

Hey'di-varenr:
642
Nobbnr:
26774455
GTIN:
7054150006422
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: 3,5-4 l/15 kg
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Åpen tid: 15-20 min
Fuging av gulv: 6-8 timer
Justeringstid flis: 30-40 min
Brukstid: ca. 2 timer
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Forbruk: 1,6 kg/dm³
EN 12004: C2

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes. 

Produktbilder

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer