Hey'di Flytstøp

Hurtigherdende sementbasert utflytende støpemasse til mindre betongarbeider inne og ute, gulv, terrasser, trapper m.m.

Produktbeskrivelse

Hey'di Flytstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes både inne og ute. Hey'di Flytstøp kan legges ut i 1,5 til 8 cm, eller benyttes i forskaling.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.
 

Bruksområder
Hey'di Flytstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey'di Flytstøp lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp og legges ut i min. 4 cm tykkelse. Benytt armeringsstoler for at nettet holdes i riktig posisjon. Hey'di Flytstøp kan også benyttes til andre typer støpearbeider, trapper, brygger m.m. med iblanding av støpesand, singel, pukk eller stein. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur +6 °C, dette gjelder også for underlaget.
 

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med riktig utstyr.
 
Innendørs: Sugende undrlag primes med Hey'di Spesialprimer i forhold 1 del primer til 3 deler vann, eller Hey'di KZ primer i samme forhold.

Utendørs: Underlaget forvannes og overflaten gyses, 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di Flytstøp til en velling som påføres underlaget med en kost. Hey'di Heft kan også benyttes. Hey'di Flytstøp påføres når gysingen har herdet.
 
Utblanding
Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp eller tvagnsblander. Benytt 3,3 - 3,5 liter til 25 kilo Hey'di Flytstøp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.
 
Bruksmåte
Hey'di Flytstøp helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter, men filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Overflaten kan piggrulles for jevnest mulig overflate. Ved å redusere vannmengden kan man også bygge fall. Hey'di Flytstøp kan legges ut med egnet pumpeutstyr.
 
Etterbehandling
Beskytt utlagt masse mot for rask uttørkning ved å ettervanne og tildekke med plastfolie. La plastfolie ligge på i minst 7 dager eller til dagen før annen overflatebehandling. Redskap rengjøres med vann.
 
Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Overflaten er gangbar etter 2 - 4 timer. Kan tas i bruk eller flislegges etter 1 døgn. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 2 døgn. Eventuell gulvvarme må være avslått i god tid før Hey’di Flytstøp legges ut, og skal ikke slås på igjen før minst 7 dager etter utlegging. I forbindelse med nedfukting av den herdete overflaten kan det ofte ses mikroriss over hele eller deler av gulvet. Disse riss er normale og har ingen betydning for massens tetthet og holdbarhet. Dersom man legger ut Hey’di Flytstøp i temperaturer under den anbefalte minimumstemperaturen vil tørketiden forlenges betydelig.
 

25 kilo Hey'di Flytstøp gir ca. 12 liter masse.
2,1 kilo pr. m² pr. mm. lagtykkelse.
 

Hey'di-varenr:
150
Nobbnr:
26774448
GTIN:
7054150001502
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: 3,3-3,5 l/25 kg
Materialforbruk: 2,1 kg/l
Største kornstørrelse: 3 mm
Utleggingstykkelse: 15-80 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 50 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 7 MPa
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Flislegging: 1 døgn
Beleggbar: 2 døgn

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer