Hey'di Spesialprimer

Akryldispersjon som benyttes som forbehandling for å sikre at Hey'di avrettingsmasser får god heft til de fleste underlag.

Produktbeskrivelse

Beskrivelse Hey’di Spesialprimer er en akryldispersjon som benyttes som forbehandling for å sikre at Hey’di avrettingsmasser får god heft til de fleste underlag.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt i inntil to år.

 

Hey’di Spesialprimer benyttes både på sugende underlag som påstøp, betong, tre, vannfast spon m.m. og ikke sugende underlag som vinylbelegg, epoxy m.m. (Glaserte keramiske fliser skal gyses - se Hey’di KZ). Hey’di Spesialprimer er kun beregnet for innendørs bruk og temperatur ved påføring skal være min. +10 °C.

Forarbeid - Underlag
Underlaget må være rengjort og flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Ikke sugende underlag skal lettslipes og vaskes med Hey’di Rens OF.

Utblanding - Bruksmåte
På ikke sugende underlag og treunderlag skal det alltid brukes ufortynnet Hey’di Spesialprimer. På sugende underlag tynnes Hey’di Spesialprimer med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. På sterkt sugende sementbaserte underlag bør det primes to ganger, Hey’di Spesialprimer tynnet med vann i forholdet 1 del primer til 6 deler vann i første strøk. Påføring foretas med stor pensel, kost eller rulle. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

Tørketid
Tørketiden kan variere fra ca. 2 timer på sugende underlag til opptil flere timer på ikke sugende underlag. Hey’di Spesialprimer skal være overflatetørr før videre overdekking, dette gjelder også mellom flere strøk primer.

1 liter dekker ca. 5 m² på ikke sugende underlag, på sugende underlag vil 1 liter dekke fra ca. 5-10 m² avhengig av underlagets sugeevne.

Underlag Blandingsforhold Primer Forbruk primer pr.m² Vann   Konsentrert
Betong, puss  1 3 0,10 - 0,15 kg
Sterkt sugende underlag:      
1. strøk 1 6 0,05 kg
2. strøk    1 0,15 kg
PVC, linoleum belegg, gammel maling, epoxy, flis, tre, spon, vannfast spon 1 0 0,2 kg
Hey'di-varenr:
262
Nobbnr:
23378847
GTIN:
7054150002622
Pakning:
1 kg flaske
Tørrstoffinnhold: ca. 50 %
pH verdi: 6,5 - 8

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktet er i følgende brosjyrer