Hey'Sand!

Veksthemmende fugesand til heller og belegningsstein.

Produktbeskrivelse

 Hey’Sand! er sammensatt av kvartssand og flere typer bindemiddel og benyttes der det legges heller og belegningsstein i oppkjørsler, uteområder, terrasser m.m.

Fugebredde mellom 2 og 15 mm.

Farge grå. 

Hey’Sand! er en støvredusert veksthemmende fugesand som etter vanning herder til en fast og fleksibel fuge som har god motstand mot ugress og groing.

 

Underlag
Underlaget skal være rent og helt tørt, også nede i fugene.

Bruksmåte
Hey’Sand! fordeles jevnt utover steinene med gatekost slik at fugene fylles helt. Benytt en vibratorplate/Hoppetusse til å vibrere underlaget og etterfyll med Hey’Sand! om nødvendig, og gjenta vibreringen. Fjern deretter all overflødig sand slik at det kun er sand i fugene. Fugene skal vannes, benytt hageslange og still inn munnstykket på fin dusj slik at fugesanden ikke vaskes ut. Bruk rikelig med vann slik at Hey’Sand! blir gjennomfuktet, men pass på at det ikke renner våt sand utover belegningen. Fugene er normalt gjennomherdet etter et par døgn. Dersom det er spådd regn bør fugingen utsettes. Laveste anvendelsestemperatur er +5 ºC.

Hey'di-varenr:
1742
Nobbnr:
48404905
GTIN:
7054150017428
Pakning:
20 kg sekk

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Det anbefales å benytte arbeidshansker og vernebriller. Hey’Sand! er vurdert ikke merkepliktig. Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall.