Hey'di Hurtigstøp

Hurtigherdende støpemasse for gulv.

Produktbeskrivelse

Hey’di Hurtigstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende tørrbetong som benyttes både inne og ute.
Hey’di Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm, og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres fortløpende.  

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.Hey’di Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey’di Hurtigstøp lagt på isolasjon eller annet ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp, og legges ut i min. 40 mm tykkelse. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
På puss og betong kan Hey’di Hurtigstøp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og4 cm, og skal ha fast kontakt til underlaget. Dette sikres med en gysing(slemming) av underlaget bestående av Hey’di Hurtigstøp blandet med Hey’di KZ og vann i forholdet 1:1. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

Utblanding
Utblanding foretas med tvangsblander, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 1,4-1,8 liter til 20 kilo Hey’di Hurtigstøp. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte
Hey’di Hurtigstøp legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lirer og brett, og kan bearbeides i 45-60 min. Sørg for å komprimere massen godt. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking med f.eks. plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Utlagt Hey’di Hurtigstøp kan tas i bruk eller flislegges etter 3-4 timer. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 6 timer.

20 kilo Hey’di Hurtigstøp gir ca. 10 liter masse.

Hey'di-varenr:
1473
Nobbnr:
60133155
GTIN:
7054150014731
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetning: 1,4-1,8 l / 20 kg
Materialforbruk: 2,1 kg / l
Største kornstørrelse: 3 mm
Utleggingstykkelse: 20-80 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >35 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >5 MPa
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Brukstid: 45-60 min
Gangbar: 2-3 timer
Flislegging: 3-4 timer
Beleggbar: 5 timer

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes