Hey'di Standard SF, Pro

• Sementbasert, sigefritt, grått flislim. • Vannfast og frostsikkert.

Produktbeskrivelse

Hey’di Standard SF er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som blandet med vann herder til et vannfast og frostsikkert flislim med høy vedheft og god fleksibilitet.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år etter produksjonsdato.

Montering av keramiske fliser og naturstein på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, også gulv med innstøpte varmekabler, i svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til flislimet. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 oC. Laveste temperatur er +10 oC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Ved bruk utendørs skal underlaget kun forvannes som forbehandling. Ved legging på sementbasert membran utvendig skal det ikke forvannes.

Utblanding
Hey’di Standard SF blandes med 8,6-9 liter vann til 25 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La massen stå i ca.5 minutter før den røres opp på ny. Hey’di Standard SF er nå klar til bruk og bør anvendes innen 4-5 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte
Hey’di Standard SF trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannsiden trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkamming for å sikre korrekt limmengde. NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning.
Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget.
Redskap rengjøres med vann.
 
Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Fuging
Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugeevne.

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Hey'di-varenr:
646
Nobbnr:
23587371
GTIN:
7054150064606
Pakning:
25 kg sekk
Utseende:
Grått pulver
Materialforbruk:
2-4 kg pr. m²
Åpen tid:
ca. 20 min
Fuging av vegg:
8-12 timer
Fuging av gulv:
16-24 timer
Justeringstid flis:
40-60 min
Frostbestandighet:
Meget god
Heft til primet betong:
>1,5 MPa
Største kornstørrelse:
0,3 mm
Vanntilsetning:
8,6-9 l/25 kg
Brukstid:
ca. 4 timer
EN 12004
C2T

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.