Hey'di Flex G, Pro

• Sementbasert, grått flislim. • Fuging av flisene kan foretas etter et døgn. • Fleksibelt, vannfast, frostsikkert.

Produktbeskrivelse

Hey’di Flex G er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikkert lim med høy vedheft og god fleksibilitet.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.


 

Montering av keramiske fliser og naturstein på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, også gulv med innstøpte varmekabler, i svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til flislimet. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +10 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget, normalt etter ca. 1 time. Ved bruk utendørs skal underlaget kun forvannes som forbehandling. Ved legging på sementbasert membran utvendig skal det ikke forvannes.

Utblanding
Hey’di Flex G blandes med 8,7-9 liter vann til 25 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse.
La massen stå i ca. 5 minutter før den røres opp på ny. Hey’di Flex G er nå klar til bruk og bør anvendes innen 4-5 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte
Hey’di Flex G trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannsiden trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkamming for å sikre korrekt limmengde. NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning.
Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC, 50 % RF) - Fuging
Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugeevne.

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Hey'di-varenr:
647
Nobbnr:
23587389
GTIN:
7054150064705
Pakning:
25 kg sekk
Utseende: Grått pulver
Materialforbruk: 1,6 kg/dm³
Åpen tid:   20-30 min
Fuging av vegg: 8-12 timer
Fuging av gulv: 16-24 timer
Justeringstid flis: 40-60 min
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Frostbestandig: Meget god
Største kornstørrelse: 0,4 mm
Vanntilsetning: 8,7-9 l/25 kg
Brukstid: ca. 4 timer
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder kalk som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.