Hey'di Fiberplan, Pro

• Fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. • Keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer. • Tette belegg skal massen herde ca. 1 døgn pr. cm.

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiberplan er en fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk i bolighus, kontorlokaler og butikker. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område. Hey’di Fiberplan kan legges i tykkelser fra 5 mm til 60 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Fiberplan er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. (er ikke egnet som underlag for maling). Hey’di Fiberplan benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey’di Fiberplan alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3 deler vann. Ubehandlet Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey’di Spesialprimer Xtra eller som gysing, Hey’di Fiberplan blandes med en væskeblanding av Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal Hey’di Fiberplan legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Fiberplan legges ut.


Forbruk Primer
Hey’di Primer Gulv: 1 liter dekker 5-12 m² avhengig av underlaget. Hey’di Spesialprimer Xtra: minimum 150 gr pr. m².

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, inntil 5 liter vann til 25 kilo Hey’di Fiberplan ved tykkelser opp til 20 mm og 4,5 ltr fra 20 mm til 60 mm. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen
har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Fiberplan kan også legges ut med sparkelpumpe. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC, 50 % RF)
Hey’di Fiberplan kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter
ca. 4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke ca. 1 døgn pr. cm. lagtykkelse. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget.
Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke
etter vannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.

1,7 kilo Hey'di Fiberplan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
254
Nobbnr:
23587348
GTIN:
7054150002547
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: 4,5-5 l/25 kg
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse:  1 mm
Utleggingstykkelse: 5-60 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >7 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813
Trykk: C25
Bøyestrekk: F7
Fritt svinn, 28 døgn: <0,04 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (EN12706): 130-135
Brukstid: ca. 30 min.
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 1 døgn/cm