Hey'di Fiberplan, Pro

Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiberplan er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Fiberplan kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey'di Fiberplan er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey'di Fiberplan benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey'di Fiberplan alltid overdekkes med Hey'di K10, Hey'di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey’di Spesialprimer i forholdet 1 del Hey’di Spesialprimer til 3 deler vann. Ubehandlet Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Spesialprimer. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey’di Spesialprimer Xtra / Pro Primer Xtra eller som gysing. Hey’di Fiberplan blandes med en væskeblanding av Hey’di KZ blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende underlag skal Hey’di Fiberplan legges i minimum 20 mm tykkelse, og armeres med Hey’di Stålnett.

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, max. 4,6 liter vann til 25 kilo Hey'di Fiberplan. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2-4 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Legg ut massen kontinuerlig i strenger parallelt med korteste vegg. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Hey'di Fiberplan kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC, 50 % RF)
Hey'di Fiberplan kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen herde ca. 1 døgn pr. cm. lagtykkelse. Beskytt utlagt masse mot uttørking det første døgnet ved at dører og vinduer holdes igjen, for å unngå gjennomtrekk.
Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.

1,7 kilo Hey'di Fiberplan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
254
Nobbnr:
23587348
GTIN:
7054150002547
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: 4-4,6 l/25 kg
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse:  1 mm
Utleggingstykkelse: 5-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >7 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813
Trykk: C30
Bøyestrekk: F6
Fritt svinn, 28 døgn: <0,04 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (EN12706): 130-135
Brukstid: ca. 30 min.
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 1 døgn/cm