Hey'di Smøremembran, Pro

Flytende, lysgrønn membran til fuktisolering i våtrom.

Produktbeskrivelse

Hey’di Smøremembran er en flytende membran til fuktisolering av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser. Hey’di Smøremembran er vanntett, forblir elastisk og kan oppta bevegelser i underlaget. Hey’di Smøremembran er testet iht. ETAG 022, har en ETA (European Technical Assessment) nr: 14/0361, samt godkjenning 002/96 fra BVN.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt (over +5 °C) i inntil 2 år.

Hey’di Smøremembran benyttes på underlag som betong og puss, bygningsplater av gips-, sement-, kalsiumsilikat, samt lettvektsplater med kjerne av isolasjonsmateriale. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget. Underlaget skal være tørt før påføring skjer.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag primes med Hey’diDampsperre eller Hey’di KZ tynnet med vann i forholdet 1:3, på trebaserte underlag benyttes primeren ufortynnet.

Bruksmåte - Forbruk
Hey’di Smøremembran påføres best med langhåret malerrull, i hjørner og overganger trenges også pensel. Legg på Hey’di Smøremembran i fyldig strøk. Se www.heydi.no ”Video membranpåføring”. Redskap er vanskelig å rense, men kan rengjøres med vann.

Vegg: På vegg påføres minimum to strøk Hey’di Smøremembran. Over plateskjøter, i hjørner og i overgang gulv/vegg benyttes Hey’di Sikkerhetsremse. Stryk først et fyldig lag Hey’di Smøremembran og legg Hey’di Sikkerhetsremse i den våte massen. Deretter påføres minimum to strøk Hey’di Smøremembran over hele veggflaten. Første strøk skal være støvtørt før andre strøk påføres (normalt 3 - 4 timer). For enkelt å oppnå tilstrekkelig tykkelse på membranfilmen kan Hey’di Sikkerhetsduk også benyttes på vegg ved at det krysstrykes to strøk med rull, rikelig ”vått-i-vått”, Hey’di Sikkerhetsduk legges inn i den våte massen og man sørger for god kontakt ved å presse duken på plass med renskrapet malerrull eller brett (ikke stål). Deretter krysstrykes det ytterligere to strøk ”vått-i-vått”.

Yttervegg: På våtromsvegg mot yttervegg og kaldt rom er det spesielt viktig at forbruket sikrer tilstrekkelig damptetthet, se ”Forbruk”. Påse at det ikke er montert plastfolie/dampsperre mellom isolasjon og veggkledning.

Gulv: Overgang gulv/vegg skal være utført som beskrevet under ”Vegg”. Påfør Hey’di Smøremembran på gulvflaten i ca. 1 meters bredde, og rull Hey’di Sikkerhetsduk fortløpende ned i den våte massen. Press duken ned i massen som beskrevet ovenfor for å sikre god kontakt til underlaget og opptrekk av Hey’di Smøremembran i sikkerhetsduken. Andre strøk påføres umiddelbart i tilstrekkelig mengde slik at sikkerhetsduken blir helt mettet. Fullfør hele gulvet på samme måte, og dersom forbruket ikke er tilstrekkelig påfør ytterligere strøk.

Sluk: Klemringen i sluket fjernes. Monter Hey’di Universalmansjett eller Hey’di Slukmansjett, se også brosjyren "Hey’di Med Lim & Lyst". Dersom man ikke benytter mansjett kan man påføre Hey’di Smøremembran og Hey’di Sikkerhetsduk også over sluket. Stryk duken på undersiden med Hey’di Smøremembran før den legges over sluket, og mett duken fra oversiden. Dagen etter snittes åpning for sluket og Hey’di Smøremembran strykes på begge sider av duken før den festes med klemringen. Benytt slukforlenger der sluket må heves for å flukte med gulvflaten.

Rørgjennomføringer: Benytt Hey’di Rørmansjett med ferdig stanset hull for rør, leveres med forskjellig hulldiameter, tre den inn på røret og påfør Hey’di Smøremembran både under og over mansjetten, påse at det ikke ligger overskudd av membran der gummien på mansjetten skal klemme rundt røret. Dersom Hey’di rørmansjetter ikke er tilgjengelig kan man klippe en bit av Hey’di Sikkerhetsremsen, klippe et hull litt mindre enn rørets diameter, tre biten over røret og bake det inn i Hey’di Smøremembran.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
12 til 24 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet. Keramiske fliser kan normalt monteres på Hey'di Smøremembran overflaten etter 12 til 24 timer.

Gulv og vegg mot varmt rom: Minimum forbruk 1,5 kg pr. m², 1,9 kilo pr. m² – gir 1 mm tørr film.
Yttervegg og vegg mot kaldt rom: 1,9 kilo pr. m² gir også tilstrekkelig damptetthet – Sd verdi > 10 meter.
NB! Kontroller alltid at det er påført beskrevet mengde pr. m².

Hey'di-varenr:
773
Nobbnr:
25002262
GTIN:
7054150007733
Pakning:
15 kg spann
Strekkstyrke: NS 3507. 2,1 kN/m
Bruddforlengelse: NS 3507. 89 %
Heftfasthet: NBI 13/1983
- til tørrbetong: 1,6 N/mm²
Lengdeendring p.g.a. fukt: NS 3501
- 30 - 90 % RF: 0,5 %
Lengdeendring p.g.a varme: NS 3503
- 23 - 60 °C: -0,3 %
Vektendring p.g.a. varme: NS 3503
- 23 - 60 °C: -0,3 %
Vanndampmotstand: NS-EN ISO 12572
- tykkelse 1 mm,  Sd = 12,2 m
  (ekv. luftlagtykkelse)

Arbeidshygiensiske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.