Hey'di Under & i

Innfesting og understøp.

Produktbeskrivelse

Hey'di Under & I er en ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøpsarbeider. Hey'di Under & I ekspanderer både i plastisk (våt) fase og i herdeperioden slik at maksimal styrke og utfylling oppnås, uten at dette medfører noen sprengvirkning.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.


Hey'di Under & I benyttes til boltfeste (gysing), forankring av metallgjenstander og understøpsarbeider. Temperatur bør være mellom +6 og +20 ºC, dette gjelder også underlaget. Ved temperaturer mellom +6 og 0 ºC anbefales det å benytte lunkent blandevann (maks +30 ºC), ved lavere temperaturer bør det tilføres varmluft i noen timer, og tildekkes med vintermatte.

Forarbeid - Utblanding
Flaten må være fri for løse partikler, ren, støv- og fettfri. I varmt vær eller ved sterkt sugende underlag anbefales forvanning, men unngå fritt vann på flaten/hullet.
 
Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret deretter Hey'di Under & I, 4-4,5 liter til en 25 kilo sekk. Blandingstid minimum 2 minutter til homogen masse.
 
Bruksmåte - understøp
Ved understøp av mindre detaljer helles massen direkte fra blandekaret. Hell fra en side, massen vil flyte helt ut. Større arbeider utføres best ved å pumpe massen. Dersom form benyttes må denne gjøres helt tett, av ikke sugende  materiale og med litt overhøyde p.g.a. massens ekspansjon. En trakt bygges på den ene siden for ihelling av massen. Blanding og utstøping må skje kontinuerlig. Formen må ha 10-20 mm klaring på sidene slik at vibrering kan gjøres  med en pinne, armeringsjern e.l. for å få ut alle luftlommer. Anvendes pumpe plasseres slangen midt i formen slik at massen flyter til alle sider. Støpetykkelse 15 til 100 mm. Ved tykkere utstøping kan det iblandes inntil 30 % støpegrus - maks kornstørrelse 8 mm. Redskap rengjøres med vann.
 
Bruksmåte - forankring
Massen helles direkte fra blandekaret. Hullet må ha diameter minst 15 mm større enn gjenstanden som skal festes, maks 50 mm. Bruk en pinne, armeringsjern e.l. og komprimer massen så all luft forsvinner. Ved mindre klaring enn 15 mm benyttes Hey'di Bolt Fast. Redskap rengjøres med vann.
 
Brukstid - Tørketid
Utblandet masse må brukes innen 30-40 minutter. Etter utstøping bør overflaten ettervannes i noen dager, påføres  membranherder eller dekkes til med plastfolie. I den kalde årstid anbefales det å dekke til området med vintermatte, eventuelt også å tilføre varme.

 Til festing av bolter, stenger, stolper m.m.
Produkt Klaring Trykkfasthet
Hey'di Bolt Fast uten sand 2-6 mm  
Hey'di Bolt Fast med sand 6-20 mm  
Hey'di Under&I  10-50 mm Over 50 MPa
Hey'di Rapid EX 15-80 mm Over 100 MPa
Hey'di Rapid EX tillsatt ca. 30 %
støpegrus - kornstørrelse
0 - 4 mm eller 0 - 8 mm.
Over 80 mm  
Hulldybde
Boltdiameter inntil 25 millimeter x 10 = anbefalt hulldybde
Boltdiameter inntil 25 millimeter x 5 = anbefalt hulldybde


 

1,9 kilo Hey'di Under & I gir ca. 1 liter masse.

Hey'di-varenr:
146
Nobbnr:
23378615
GTIN:
7054150001472
Pakning:
25 kg sekk
Utseende: Grått pulver
Materialforbruk: 1,9 kg/dm³
Trykkfasthet, 28 døgn: >50 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >8 MPa
Frostbestandighet: Meget god
Største kornstørrelse: 1,0 mm
Vanntilsetning: 4-4,5 l/25 kg
Brukstid: 30-40 min
Avbindingstid: 3-5 timer

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktet er i følgende brosjyrer