Hey'di Støp B30

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne.

Produktbeskrivelse

Hey'di Støp B30 er laget av sement og gradert sand. Hey'di Støp B30 legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Ved lagtykkelse utover 8 cm kan det tilsettes inntil 30 % pukk. B30 velges der man ønsker høyere fasthet og større slitestyrke enn B20.

Lagring
Lagres tørt i inntil 1 år.

 

Hey'di Støp B30 er laget av sement og gradert sand. Hey'di Støp B30 benyttes til støpearbeider inne og ute, og legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Ved lagtykkelse utover 8 cm kan det tilsettes inntil 30 % pukk. B30 velges der man ønsker høyere fasthet og større slitestyrke enn B20.

Forarbeid - Underlag
Til støpearbeider der Hey'di Støp B30 skal være fast forankret til underlaget, må overflaten være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det anbefales å gyse overflaten med Hey'di KZ iblandet Hey'di Støp B30. Gysemassen lages ved å blande Hey'di Støp B30 med en væskeblanding av 1:1 Heydi KZ : vann til slemmekonsistens, som kostes på forfuktet underlag før påstøpen legges "vått-i-vått" i gysemassen.

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin, evt.kraftig elektrisk drill m. visp ved mindre mengder. Ved gulvpuss benyttes jordfuktig mørtel, ca. 2,2-2,8 liter rent vann til en 25 kilos sekk. Ved tynne sjikt (2-3 cm) bør Hey'di KZ tilsettes blandevannet i forholdet 1 del Hey'di KZ :3 deler vann for å hindre oppsprekking og bom. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte
Hey'di Støp B30 legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie bør
det legges inn armering. Massen kan normaltbearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje såsnart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann. Forskaling kan fjernes etter 1-2 dager ved temperaturer rundt +15 °C.

Tørketid
Som annen betong bør Hey'di Støp B30 ettervannes i flere dager, tildekkes med plast, eller påføres en membranherder som hindrer for rask uttørking.

25 kg Hey'di Støp B30 gir ca. 12,5 liter ferdig masse.

Hey'di-varenr:
1724
Nobbnr:
44478893
GTIN:
7054150017244
Pakning:
25 kg sekk
Vannetilsetning: ca. 2,2-2,8 l/25 kg
Største kornstørrelse: 4 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Trykkfasthet: 1 døgn: 12 MPa
  7 døgn: 25 MPa
  28 døgn: 35 MPa

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.