Hey'di Lim & Leire

Brent ildfast leire til muring av ildfast stein, montering av pipeløp og tilbehør.

Produktbeskrivelse

Hey’di Lim & Leire er en tørrmørtel på basis av ildfast sement som benyttes til muring av ildfast stein og røykeløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp m.m. Brukes inne i ildstedet.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år etter produksjonsdato.
Hey’di Lim & Leire er en tørrmørtel på basis av ildfast sement som benyttes til muring av ildfast stein og røykeløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp m.m. Brukes inne i ildstedet og der man forventer høye temperaturer, over + 600 ºC. Ildfast stein skal festes/limes med knasefuger.

Er ikke egnet til pussing.

Temperaturbestandighet: Over 1000 ºC.

Forarbeid
Flaten må være ren og støvfri. Sugende flater skal forvannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Utblanding
Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp. Hell først rent vann i blandekaret, deretter Hey’di Lim & Leire. Bruk 1-1,2 liter til 4,5 kilo Hey’di Lim & Leire. Blandingstid ca. 2 minutter til jevn, klumpfri masse. Det skal ikke tilsettes ekstra sement.

Bruksmåte - Tørketid
Hey’di Lim & Leire legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Normal fugetykkelse ved ildfast muring er 2 mm eller mindre. Knase fuge anbefales i selve ildstedet. Utblandet masse må benyttes innen 1-2 timer avhengig av temperatur. Ikke spe med mer vann når mørtelen begynner å størkne. Ikke påfør mørtelen i temperaturer under +6 °C. Hey’di Lim & Leire skal herde i minst 2 uker før ildstedet tas i bruk. Utstyr rengjøres med vann.

1 kilo mørtel gir ca. 0,6 liter ferdig masse.

Lim & Lera 4,5 kg - utgår inom kort
Hey'di-varenr:
1431
Nobbnr:
44021581
GTIN:
7054150014311
Pakning:
4,5 kg pose
Lim & Lera 5 kg
Hey'di-varenr:
1432
Nobbnr:
GTIN:
7054150014328
Pakning:
5 kg påse
Vanntilsetning: 1-1,2 l/4,5 kg
Største kornstørrelse 1 mm
Brukstid: 1-2 timer
Trykkfasthet, 1 døgn: 4-6 MPa
28 døgn: 12-15 MPa

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktbilder

Veiledningsfilmer