Hey'di Fiber

Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute.

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiber er en tørrmørtel laget av spesialsementer, kalk, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som mineralull, EPS- og XPS-polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.Hey’di Fiber kan også benyttes som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong.
Hey’di Fiber tilfredsstiller CSIII i NS-EN 998.1

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Sår og skader sårflikkes først med Hey’di Fiber.

Utblanding
Utblanding foretas med tvangsblander eller kraftig elektrisk drill m/visp. Hey’di Fiber blandes med vann til en smidig mørtel 5,5-6 liter pr. 25 kilo sekk, avhengig av ønsket konsistens. Bland i 2-3 minutter til jevn klumpfri masse, la massen stå i ca. 5 minutter og juster med litt vann til ønsket konsistens. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann (max. temperatur +30 ºC). Bruksmåte på isolasjonsmaterialer Sørg for støvfri og ren overflate. Polystyrenunderlag kan rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for maksimal vedheft. Monter Hey’di Startlist der pusslaget starter ved bakkenivå. Trekk Hey’di Fiber på med stålbrett i ca. 5 mm tykkelse. Legg inn Hey’di Armeringsduk for puss, dytt det inn med stålbrettet og sørg for at nettet er dekket av mørtel. Armeringsduken skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. Der armeringsdukene skjøtes skal det være min. 10 cm overlapp.

NB! Fest aldri duken til veggflaten før Hey’di Fiber påføres. Benytt Hey’di Hjørnelister rundt åpninger og på hjørner og fest disse med puss før 1. pusslag påføres. Når overflaten er fast, normalt dagen etter, kan man legge på et topplag slik at pusstykkelsen er minimum 8 mm. Det skal forvannes mellom pusslagene. For å motvirke riss anbefales det i tillegg å klippe til biter av armeringsduken som legges inn i andre pusslag skrått over åpningenes hjørner. Når pussen har satt seg kan overflaten filses med filsbrett. Unngå å påføre Hey’di Fiber på solvarmt underlag eller i sterkt solskinn.

Brukstid - Etterbehandling
Brukstid utblandet masse er 1-1,5 time. Det anbefales at overflaten dusjes lett med vann i 1-2 døgn etter påføring. Deretter kan pussoverflaten påføres Hey’di sementbasert slemming eller Hey’di Fin Gammel Murmaling som gir slagregntett, diffusjonsåpen og dekorativ overflate. Dersom annen overflatebehandling benyttes følges produsentens anvisninger. 

Puss: ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
134
Nobbnr:
23378631
GTIN:
7054150001342
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 5,5-6 l/25 kg
Materialforbruk: 1,5 kg/
Største kornstørrelse: 1,0 mm
Brukstid: 1-1,5 timer
Heftfasthet: >1,5 N/mm²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer