Fin Gammel Slemming

Kalkbasert dekorslemming for kalk, mur og betong.

Produktbeskrivelse

Hey'di Fin Gammel Slemming er en kalkbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av kalkbaserte underlag, mur og betong. Hey'di Fin Gammel Slemming blandes med vann og gir en dekorativ, matt overflate.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Inn- og utvendig på kalkbaserte underlag, betong, puss, tegl og annet murverk, både nybygg og historiske bygninger. Benyttes også i landbruksbygninger, fjøs m.m. for dekorativ og desinfiserende effekt. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er + 6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Faste, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Svake, sugende flater må primes med Hey'di Fasadeprimer. På tidligere kalkede flater er lett børsting tilstrekkelig forbehandling. Til utbedring av sår og skader benyttes Hey'di Fiber eller Hey'di KC mørtel.

Utblanding - Bruksmåte
Hey'di Fin Gammel Slemming blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost. Benytt ca. 3-3,25 liter vann til 10 kilo Hey'di Fin Gammel Slemming. La blandingen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Utblandet masse må brukes fortløpende. Massen vil stivne noe under arbeidets gang, og kan spes med noe mer vann.

* Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke Hey'di Fin Gammel Slemming på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid
Hey'di Fin Gammel Slemming herder (karbonatiserer) ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i ca. 2-3 døgn etter påføring.

Slemming: ca. 1-1,5 kilo pr. m² pr. strøk.

Hvit
Hey'di-varenr:
371
Nobbnr:
23066137
GTIN:
7054150003711
Pakning:
20 kg spann
Vanntilsetning: ca. 3-3,25 l/10 kg
Materialforbruk: 1-1,5 kg/pr. m²
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timer
Heftfasthet: 1,4 N/mm²
Vanndampdiffusjon (2 strøk): 0,9 g/m² hmmHg

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder kalk som blandet med vann kan virker aggressivt på øyne og hud. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.