Hey'di Silikon

Elastisk fugemasse for våtrom.

Produktbeskrivelse

Hey'di Silikon er en meget elastisk, enkomponent fugemasse for våtrom. Vannfast og temperaturbestandig og tilsatt soppdreper. Herding skjer ved hjelp av luftfuktigheten.

Lagring
Lagres tørt og kjølig.
Holdbar 1 år fra produksjonsdato.Hey'di Silikon benyttes i våtrom for å oppta bevegelser mellom keramiske fliser og andre materialer i overganger mellom gulv/vegg/tak, i hjørner og ved rørgjennomføringer. Hey'di Silikon skal ikke benyttes i akvarier.

Forarbeid
Overflaten må være ren og tørr for at maksimal vedheft skal oppnås. Avfetting foretas med acetone e.l.

Bruksmåte - temperatur
Påføring foretas ved hjelp av fugepistol med jevn, glidende bevegelse. Glatting av fugen foretas umiddelbart med fugepinne som jevnlig fuktes med såpevann, eventuelt med Hey'di Silikonsparkel. Temperaturen må være over +5 °C. Fugemassen danner hud i løpet av 5-15 minutter avhengig av temperatur. Full herding i løpet av 1-2 døgn ved romtemperatur. For å oppnå pene fuger, kan man benytte tape på begge sider av fugen. Tapen må fjernes umiddelbart etter fuging.

Rengjøring
Uherdet masse fjernes med aceton, herdet fugemasse fjernes mekanisk. Unngå kontakt med hud og øyne.

Lysgrå
Hey'di-varenr:
637115
Nobbnr:
11467495
GTIN:
7054151156379
Pakning:
300 ml patron
Grå
Hey'di-varenr:
637120
Nobbnr:
11467503
GTIN:
7054151206371
Pakning:
300 ml patron
Koks
Hey'di-varenr:
637123
Nobbnr:
11467511
GTIN:
7054151236378
Pakning:
300 ml patron
Konsistens: Tixotropisk pasta
Sopphemmende: Ja
Overmalbar: Nei
Hardhet: ca. 18 - 22 Shore A
Elastisitet: +/- 25 %
Elastisitetmodul: ca. 0,3 N/mm²
Herdet Silikon:  
Temperatur bestandig: ca. -40 °C - +120 °C

Tåler høyere temperatur ved kortere tids påvirkning

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevares utilgjengelig for barn.