Hey'di Proff

• Sementbasert grått flislim. • Fleksibelt, vanntett, frostsikkert.

Produktbeskrivelse

Hey’di Proff er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til et vannfast og frostsikkert flislim.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato. 

Montering av keramiske fliser og naturstein på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +10 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Ved bruk utendørs skal underlaget kun forvannes som forbehandling. Ved legging på sementbasert membran utvendig skal det ikke forvannes.

Utblanding
Hey’di Proff blandes med 1,7-1,8 liter vann til 5 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flislimet stå i ca. 5 minutter, rør om på nytt. Hey’di Proff er nå klar til bruk og bør anvendes innen 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte
Hey’di Proff trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannsiden trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkamming for å sikre korrekt limmengde. NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning.
Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC) - Fuging
Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Vegg kan fuges etter ca. 12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugeevne.

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Hey'di-varenr:
643
Nobbnr:
22881650
GTIN:
7054150006439
Pakning:
5 kg pose
Hey'di-varenr:
644
Nobbnr:
22339030
GTIN:
7054150006446
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: 1,7-1,8 l / 5 kg
Åpen tid: ca. 20 min
Fuging gulv: ca. 24 timer
Fuging vegg: ca. 12 timer
Brukstid: 2-3 timer
Heft til primet betong: 1,1 N/mm²
Forbruk: 2-4 kg / m²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg.
Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktbilder

Produktet er i følgende brosjyrer