Hey'di Proff

Sementbasert grått flislim til gulv og vegg. Vannfast - Frostsikkert.

Produktbeskrivelse

Hey’di Proff er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato. 

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Forbruk primer: 1 liter dekker ca. 8-12 m².

Utblanding
Hey’di Proff blandes med 1,7-1,8 liter vann til 5 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flislimet stå i ca. 5 minutter, rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Hey’di Proff er nå klar til bruk og bør anvendes innen 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte
Hey’di Proff påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC) - Fuging
Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Vegg kan fuges etter ca. 12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugeevne.

Det anbefales å lese ”Hey’di Lim & Lyst” for viktig informasjon om underlag, flissetting, sikre våtromsløsninger, flisverktøy m.m. før flisarbeidet igangsettes.

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Hey'di-varenr:
643
Nobbnr:
22881650
GTIN:
7054150006439
Pakning:
5 kg pose
Hey'di-varenr:
644
Nobbnr:
22339030
GTIN:
7054150006446
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: 1,7-1,8 l / 5 kg
Åpen tid: ca. 20 min
Fuging gulv: ca. 24 timer
Fuging vegg: ca. 12 timer
Brukstid: 2-3 timer
Heft til primet betong: 1,1 N/mm²
Forbruk: 2-4 kg / m²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg.
Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktbilder

Produktet er i følgende brosjyrer