Hey'di Multifix

To-komponent meget fleksibelt flislim for bevegelige underlag. Gulv og vegg. Begge komponentene er i spannet.

Produktbeskrivelse

Beskrivelse Hey'di Multifix er et to-komponent universal flislim med fremragende heftegenskaper og fleksibilitet. 

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år. Oppbevares frostfritt.

Montering av keramiske fliser og natursten på vinylbelegg, plastlaminat, malte flater, primet stål og bevegelige underlag som tre, fersk påstøp m.m. Benyttes både på vegg og gulv. Laveste anvendelsestemperatur er +6 ºC, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Vinylbelegg vaskes med Hey’di Grunnrens og lettslipes. Tre og spon primes med ublandet Hey'di KZ. På andre sugende underlag som puss og betong tynnes primeren med 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget, og er overflatetørr. Forbruk Hey'di KZ: 1 kilo dekker ca. 8-12 m².

Utblanding
Hell først væskedelen i blandekaret, tilsett deretter pulveret under omrøring. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flismørtelen stå i 5-10 minutter og rør om på nytt. Hey'di Multifix er nå klar til bruk og må anvendes innen 6 timer.

Bruksmåte
Hey'di Multifix trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannsiden trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkamming for å sikre korrekt limmengde.
NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlag. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC) - Fuging
Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn, men dette er avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag.
Til fuging anbefales Hey'di Multifug.

1-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Hey'di-varenr:
6140
Nobbnr:
10516680
GTIN:
7054150006309
Pakning:
4 kg spann
Åpen tid: ca. 20 min
Fuging av vegg: 8-12 timer
Fuging av gulv: 24 timer
Brukstid: 6 timer
Heft til primet betong: 1 N/mm²
Forbruk: 1-4 kg/m²

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.