Hey'di Semfix

Sementbasert, hvitt flislim. Fleksibelt - Vannfast - Frostsikkert.

Produktbeskrivelse

Hey’di Semfix er et hvitt, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, og gulv med innstøpte varmekabler, svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til limet. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr.
Forbruk primer: 1 liter dekker ca. 8-12 m².
 
Utblanding
Hey’di Semfix blandes med 1,7-1,8 liter vann til 5 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flislimet stå i ca. 5 minutter rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Hey’di Semfix er nå klar til bruk og bør anvendes innen 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.
 
Bruksmåte
Hey’di Semfix trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannsiden trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkamming for å sikre korrekt limmengde. NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.
 
Tørketid (ved +20 ºC) - Fuging
Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Vegg kan fuges etter ca. 12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugeevne.

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Hey'di Semfix 5 kg
Hey'di-varenr:
612
Nobbnr:
10516706
GTIN:
7054150006354
Pakning:
5 kg pose
Hey'di Semfix 15 kg
Hey'di-varenr:
613
Nobbnr:
22339048
GTIN:
7054150006385
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: 1,7-1,8 l/5 kg
Materialforbruk: 2-4 kg pr. m²
Åpen tid: ca. 20 min.
Fuging av vegg: 12 timer
Fuging av gulv: 24 timer
Heft til primet betong: 1,1 N/mm²
Brukstid: 2-3 timer
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne.
Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktbilder

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer