Hey'di K10

Flytende membran til fuktisolering i våtrom

Produktbeskrivelse

Hey’di K10 er en flytende membran til fukt-isolering av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser. Hey’di K10 er vanntett, forblir elastisk og kan oppta bevegelser i underlaget. Hey’di K10 er testet iht. ETAG 022, har en ETA(European Technical Assessment) nr: 14/0361 og har reg.nr. 002/96 fra Fagrådet for Våtrom.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt (over +5 °C) i inntil 1 år.
Hey’di K10 benyttes på underlag som betong og puss, bygningsplater av gips-, sement-, kalsiumsilikat, samt lettvektsplater med kjerne av isolasjonsmateriale. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget. Underlaget skal være tørt før påføring skjer.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag primes med Hey’di KZ tynnet med vann i forholdet 1:3. På trebaserte underlag benyttes primeren ufortynnet.

Bruksmåte
Hey’di K10 påføres best med langhåret malerrull, i hjørner og overganger brukes også pensel. Legg på Hey’di K10 i fyldig strøk. Se www.heydi.no ”Video membranpåføring”. Redskap er vanskelig å rense, men kan rengjøres med vann.

Vegg
På vegg påføres minimum to strøk Hey’di K10. Over plateskjøter, i hjørner og i overgang gulv/vegg benyttes Hey’di Sikkerhetsremse. Stryk først et fyldig lag Hey’di K10 og legg Hey’di Sikkerhetsremse i den våte massen. Deretter påføres minimum to strøk Hey’di K10 over hele veggflaten. Første strøk skal være støvtørt før andre strøk påføres (normalt 3-4 timer). For enkelt å oppnå tilstrekkelig tykkelse på membranfilmen kan Hey’di Sikkerhetsduk også benyttes på vegg ved at det krysstrykes to strøk med rull, rikelig ”vått-i-vått”, Hey’di Sikkerhetsduk legges inn i den våte massen og man sørger for god kontakt ved å presse duken på plass med renskrapet malerrull eller brett (ikke stål). Deretter krysstrykes det ytterligere to strøk ”vått-i-vått”.

Yttervegg
På våtromsvegg mot yttervegg og kaldt rom er det spesielt viktig at forbruket sikrer tilstrekkelig damptetthet, se ”Forbruk”. Påse at det ikke er montert plastfolie/dampsperre mellom isolasjon og veggkledning.

Gulv
Overgang gulv/vegg skal være utført som beskrevet under ”Vegg”. Påfør Hey’di K10 på gulvflaten i ca. 1 meters bredde, og rull Hey’di Sikkerhetsduk fortløpende ned i den våte massen. Press duken ned i massen som beskrevet ovenfor for å sikre god kontakt til underlaget og opptrekk av Hey’di K10 i sikkerhetsduken. Andre strøk påføres umiddelbart i tilstrekkelig mengde slik at sikkerhetsduken blir helt mettet. Fullfør hele gulvet på samme måte, og dersom forbruket ikke er tilstrekkelig påfør ytterligere strøk.

Sluk
Klemringen i sluket fjernes. Monter Hey’di Universalmansjett eller Hey’di Slukmansjett, se også brosjyren ”Hey’di Med Lim & Lyst” eller www.heydi.no. Dersom man ikke benytter mansjett kan man påføre Hey’di K10 og Hey’di Sikkerhetsduk også over sluket. Stryk
duken på undersiden med Hey’di K10 før den legges over sluket, og mett duken fra oversiden. Dagen etter snittes åpning for sluket og Hey’di K10 strykes på begge sider av duken før den festes med klemringen. Benytt slukforlenger der sluket må heves for å flukte med gulvflaten. 

Rørgjennomføringer
Benytt Hey’di Rørmansjett med ferdig stanset hull for rør, leveres med forskjellig hulldiameter, tre den inn på røret og påfør Hey’di K10 både under og over mansjetten, påse at det ikke ligger overskudd av membran der gummien på mansjetten skal klemme rundt røret.
Dersom Hey’di rørmansjetter ikke er tilgjengelig kan man klippe en bit av Hey’di Sikkerhetsremsen, klippe et hull litt mindre enn rørets diameter, tre biten over røret og bake det inn i Hey’di K10.

Tørketid
12 til 24 timer avhengig av temperatur og luft-fuktighet. Keramiske fliser kan normalt monteres på Hey’di K10 overflaten etter 12-24 timer.

Gulv og vegg mot varmt rom
Minimum forbruk 1,5 kilo pr m², 1,9 kilo pr.m² gir 1 mm tørr film.

Yttervegg og vegg mot kaldt rom
1,9 kilo pr. m² gir også tilstrekkelig damptetthet - Sd verdi > 10 meter.

NB!
Kontroller alltid at det er påført beskrevet mengde pr. m².

 

Hey'di-varenr:
742
Nobbnr:
11467255
GTIN:
7054150007429
Pakning:
1 kg boks
Hey'di-varenr:
770
Nobbnr:
23933484
GTIN:
7054150007702
Pakning:
6 kg spann
Hey'di-varenr:
771
Nobbnr:
23933492
GTIN:
7054150007719
Pakning:
15 kg spann

Elastisitet - ca. 1200 %
Temperaturområde: +20 °C - +120 °C
Hey’di K10 er alkalieresistent.

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, (3:1).
Kan gi allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer