Hey'di Lett Repp

Universal lettsparkel. For alle underlag innendørs og utendørs.

Produktbeskrivelse

Hey’di Lett Repp lettsparkel er en ”alt-i-ett” reparasjons- og sparkelmasse som kan anvendes til svært mange formål.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Hey’di Lett Repp er enkel å påføre, får god heft til underlaget og kan påføres i tykke lag uten at massen siger eller sprekker. Benyttes både inne og ute på alle underlag, mur, betong, tre, gips, - vegg - tak. Gir godt skrue- og spikerfeste. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss forfuktes, svake underlag primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer blandet med vann i forholdet 1:3. Sponplater og treunderlag primes med ublandet Hey’di KZ for maksimal heft.

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 4 liter til 10 kilo Hey’di Lett Repp. Utblanding foretas med drill med blandevisp eller for hånd. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. Ønskes stivere masse reduseres vannmengden. Brukstid utblandet masse er ca. 4 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Hey’di Lett Repp påføres med sparkel, brett eller murskje. Penest resultat oppnås med stålsparkel. Kan påføres i både tynne lag f.eks. som skjøtesparkling, og i tykke lag, opptil 6-8 cm., uten at massen siger eller sprekker. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C)
Tørketid 2 mm lagtykkelse er ca. 2 timer, tykkere lag opp til ett døgn. Sliping foretas når massen er tørr.

Ca. 700 gram Hey’di Lett Repp pr. m² pr. mm lagtykkelse.

10 kilo utblandet masse gir ca. 14 liter volum.

Hey'di-varenr:
241
Nobbnr:
41499930
GTIN:
7054150002417
Pakning:
1 kg pose
Hey'di-varenr:
2461
Nobbnr:
43195766
GTIN:
7054150024617
Pakning:
3,5 kg pose
Hey'di-varenr:
248
Nobbnr:
26784694
GTIN:
7054150002486
Pakning:
10 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 0,4 l/1 kg
Materialforbruk: 0,7 kg/l
Utleggingstykkelse: max. 80 mm
Brukstid: 4 timer

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.