Hey'di Express

• Byggsparkel. • Spenningsfri og hurtigbindende. • Inne og ute. • 1-50 mm lagtykkelse - tørr på 2 timer.

Produktbeskrivelse

Hey’di Express er en sementbasert, spenningsfri, hurtigbindende byggsparkel som benyttes både inne og ute. Hey’di Express kan legges ut i lag med tykkelse på 1 til 50 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder etter produksjonsdato.

Hey’di Express benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser, støpeasfalt, sponplater m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m.
Vanlige bruksområder er bygging av fall, helsparkling av gulv som umiddelbart skal belegges, reparasjon av sår og skader i betong og puss, oppretting av slitte trappetrinn m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og+20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +10 °C. Dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3 deler vann. Ubehandlet tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey’di Spesialprimer Xtra eller som gysing, Hey’di Express blandes med en væskeblanding av Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På utvendig sugende underlag, skal det forvannes før gysing. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som det sparkles er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget før Hey’di Express legges ut.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 1 liter vann til 5 kilo, eller 3-3,2 liter til 15 kilo Hey’di Express. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. Brukstid for utblandet masse er ca. 20 minutter. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte
Hey’di Express påføres med sparkel eller brett. Kan påføres i tykke lag uten at massen siger. Minimum lagtykkelse er 1 mm, der man ønsker å sparkle tykkere lag, over 50 mm, kan man iblande opptil 25 % tørket sand, kornstørrelse 0-4 mm. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C) - Overdekking
Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Hey’di Express kan belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 45 minutter og belegges etter ca. 2 timer.
NB! Vær oppmerksom på at det er fuktighetsinnholdet i undergulvet som avgjør når belegg kan limes til Hey’di Express. På gulv kan Hey’di Express overmales med egnet gulvmaling som ferdig overflate.

1,5 kilo Hey’di Express pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
243
Nobbnr:
10577658
GTIN:
7054150002431
Pakning:
5 kg pose
Hey'di-varenr:
244
Nobbnr:
30160311
GTIN:
7054150002448
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 1 l/5 kg
Materialforbruk: 1,5 kg/l
Utleggingstykkelse: 1 - 50 mm
Brukstid: ca. 20 min
Gangbar: ca. 45 min
Beleggbar: 2 timer

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktet er i følgende brosjyrer