Ny informasjon, åpne for å lese.

Alle henvendelser vedrørende ulykken på silo hos Hey'di AS bes henvende seg til daglig leder Jørn Teksum; jorn.teksum@heydi.no eller mobilnr: 414 35 482

Hey'di Betongplan, Pro

Sementbasert, selvutjevnedne avrettingsmasse til innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Hey'di Betongplan er en sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey'di Betongplan har meget gode flytegenskaper og kan legges i tykkelser fra 5-40 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

 

Hey'di Betongplan benyttes på alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. I våtrom skal Hey'di Betongplan alltid overdekkes med Hey'di K10, Hey'di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey'di Spesialprimer eller Hey'di KZ. Ved sparkling på glatte, ikke sugende underlag skal priming utføres som gysing. 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di Betongplan til en velling som påføres underlaget med kost. Sparkling skjer normalt dagen etter priming/gysing. På sviktende underlag skal Hey'di Betongplan legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey'di Stålnett.

Utblanding - Bruksområder
Hell først rent vann i blandekaret, 4,5 - 5 liter vann til 25 kilo Hey'di Betongplan. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2-4 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Legg ut massen kontinuerlig i strenger parallelt med korteste vegg. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Hey'di Betongplan kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Hey'di Betongplan kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 24 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen herde min. 2 døgn pr. cm lagtykkelse. Beskytt utlagt masse mot uttørking det første døgnet ved at dører og vinduer holdes igjen, for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler kan tilkobles ca. 2 uker etter ferdig belegg.
 

1,7 kilo Hey’di Betongplan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
240
Nobbnr:
11467370
GTIN:
7054150002400
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: 4,5-5 l/25 kg
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5-40 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >6 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:
Trykk: C30
Bøyestrekk: F6
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (EN12706): 135-145
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2 -4 timer
Beleggbar: 2 døgn/cm

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes