Hey'di Betongplan, Pro

Sementbasert, selvutjevnedne avrettingsmasse til innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Hey'di Betongplan er en sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey'di Betongplan har meget gode flytegenskaper og kan legges i tykkelser fra 5-40 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

 

Hey'di Betongplan benyttes på alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. I våtrom skal Hey'di Betongplan alltid overdekkes med Hey'di K10, Hey'di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey'di Spesialprimer eller Hey'di KZ. Ved sparkling på glatte, ikke sugende underlag skal priming utføres som gysing. 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di Betongplan til en velling som påføres underlaget med kost. Sparkling skjer normalt dagen etter priming/gysing. På sviktende underlag skal Hey'di Betongplan legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey'di Stålnett.

Utblanding - Bruksområder
Hell først rent vann i blandekaret, 4,5 - 5 liter vann til 25 kilo Hey'di Betongplan. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2-4 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Legg ut massen kontinuerlig i strenger parallelt med korteste vegg. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Hey'di Betongplan kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Hey'di Betongplan kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 24 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen herde min. 2 døgn pr. cm lagtykkelse. Beskytt utlagt masse mot uttørking det første døgnet ved at dører og vinduer holdes igjen, for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler kan tilkobles ca. 2 uker etter ferdig belegg.
 

1,7 kilo Hey’di Betongplan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
240
Nobbnr:
11467370
GTIN:
7054150002400
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: 4,5-5 l/25 kg
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5-40 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >6 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:
Trykk: C30
Bøyestrekk: F6
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (EN12706): 135-145
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2 -4 timer
Beleggbar: 2 døgn/cm

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes