Hey'di KZ

Mørteltilsetning - Primer - Grunning.

Produktbeskrivelse

Hey'di KZ er en flytende latex-tilsetning for mur, puss og spesialmørtler. Benyttes også til priming/grunning for støp og sparkelmasser. Hey’di KZ forbedrer mørtelens bruksegenskaper, og sikrer god heft til underlaget.

  

Hey'di KZ er en flytende latex-tilsetning for mur, puss og spesialmørtler. Benyttes også til priming/grunning for støp og sparkelmasser. Hey’di KZ forbedrer mørtelens bruksegenskaper, og sikrer god heft til underlaget.

Bruksmåte med Hey'di KZ er beskrevet på de enkelte Hey'di pakninger. Tilsett væskeblandingen i pulveret til passende konsistens oppnås. Ved behov kan tilsetningen av Hey'di KZ økes. Redskapen rengjøres med vann.

Tørketid
Videre overflatebehandling kan skje når Hey'di KZ er fingertørr, normalt ca. 2-3 timer ved +20 °C.

Se fliken Forbruk

 

 

Bruksmåte Priming

Underlaget skal være rent og tørt, primeren påføres med kost eller rull.

Utblanding - Forbruk

Betong, puss, gips: Blandes med vann:
  1 del Hey'di KZ : 4-5 deler vann
  1 liter utblandet dekker ca. 15 m²
Spon, treunderlag: Benyttes ufortynnet.
  1 liter dekker 5 - 7 m²
Ikke sugende underlag: Blandes med vann:
  1 del Hey'di KZ : 1 del vann tilsettes mørtelen til vellingkonsistens, som kostes ut som grunning (gysing). 1 liter dekker ca. 5 m².

Bruksmåte tilsetning
Utblanding - Forbruk

Mørtel og puss: Blandes med vann:
  1 del Hey'di KZ : 5 deler vann
  1 liter til ca. 60 kilo mørtel
Hey'di Slemming: Blandes med vann:
  1 del Hey'di KZ : 5 deler vann
  1 liter til ca. 20 kilo slemming
Hey'di KZ 1 ltr
Hey'di-varenr:
106
Nobbnr:
10156958
GTIN:
7054150000048
Pakning:
1 ltr flaske
Hey'di KZ 4 ltr
Hey'di-varenr:
1080
Nobbnr:
57869212
GTIN:
7054150010801
Pakning:
4 ltr kanne
Tørrstoffinnhold: ca. 47 %
Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.
Inneholder benzisothiazolinoner som kan forårsake allergisk reaksjon. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.