Hey'di Småmuring

Hurtigmørtel for mindre mur-, puss og reparasjonsarbeider.

Produktbeskrivelse

Hey'di Småmuring er en sementbasert, hurtigherdende tørrmørtel som er ypperlig egnet til alle typer mindre mur-, puss- og reparasjonsarbeider på mur og betong, ute og inne.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper 1 år etter produksjonsdato.

Hey'di Småmuring er smidig og lett å bruke. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Utblanding
Overflaten børstes ren, sugende overflater forvannes. Hey'di Småmuring tilsettes vann, ca. 1 liter til en 5 kilo pose. På glatte overflater brukes Hey'di KZ primer i blandevannet i forholdet 1 del Hey'di KZ til 5 deler vann. Utblandet mørtel må benyttes i løpet av 45 minutter.

Bruksmåte - Tørketid
Påføring foretas med murskje, sparkel eller brett. Tørketid 3-5 timer, avhengig av temperatur og underlag.

Posens innhold gir ca. 3 liter masse. Redskap rengjøres i vann.

Hey'di-varenr:
210
Nobbnr:
10157113
GTIN:
7054150000208
Pakning:
5 kg pose
Vanntilsetning:  ca. 1 l/5 kg
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Brukstid: ca. 45 min
Trykkfasthet, 1 døgn:
14-16 N/mm²
28 døgn: 28-33 N/mm2

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.