Hey'di Ildfast Mørtel

Tørrmørtel til innmuring av røykrør - pussing av brannmur - muring av ildsteder, piper m.m.

Produktbeskrivelse

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m.  Brukes utenfor ildstedet. 

Lagring
Lagres tørt. Beste brukesegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m. Til festing/liming av ildfaststein anbefales Hey'di Lim & Leire. 

Temperaturbestandighet: maks 600 °C.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende flater forvannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Utblanding
Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp, eventuelt i mørtelblander. Hell først rent vann i blandekaret, deretter Hey'di Ildfast Mørtel. Bruk maks 1,4 liter til 4,5 kilo mørtel. Bland til jevn, klumpfri masse, blandetid ca. 2 minutter.

Bruksmåte - Tørketid
Hey'di Ildfast Mørtel legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Legges på i min. 15 mm tykkelse. Utblandet masse må benyttes innen 1 time.
Ikke spe på med mer vann når mørtelen begynner å størkne. Ikke påfør mørtelen i temperaturer under +6 °C. Hey'di Ildfast Mørtel bør herde i noen dager før ildstedet tas i bruk.

Redskap rengjøres med vann.

1 kilo mørtel gir ca. 0,8 liter ferdig masse.

Hey'di-varenr:
1401
Nobbnr:
43195755
GTIN:
7054150014014
Pakning:
4,5 kg pose
Hey'di-varenr:
141
Nobbnr:
30160238
GTIN:
7054150001410
Pakning:
12,5 kg sekk

Produktbilder

Veiledningsfilmer