Hey'di Bolt fast

Sterk forankring. Støpemasse og lim på epoxybasis. To-komponent.

Produktbeskrivelse

Hey'di Bolt Fast benyttes til forankring av metallgjenstander i betong og fjell der det stilles store krav til styrke og heftfasthet, f.eks. bolter, søylesko, rekkverk, armeringsjern m.m. Hey'di Bolt Fast benyttes også til liming av betong til betong, stål til stål og fersk betong til gammel betong.

Lagring
Uåpnet sett kan lagres i inntil 2 år.

 

 

 

Hey'di Bolt Fast er en tokomponent, krympfri, hurtigherdende støpemasse som benyttes til forankring av metallgjenstander i betong og fjell der det stilles store krav til styrke og heftfasthet, f.eks. bolter, søylesko, rekkverk, armeringsjern m.m. Hey'di Bolt Fast benyttes også til liming av betong til betong, stål til stål og fersk betong til gammel betong.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes, enten ved sliping eller syrevask. Metall må være avfettet og fritt for rust. Temperatur på underlaget bør være minst +5 °C. Tørr betong gir best resultat, men Hey'di Bolt Fast får også tilfredsstillende heft til våt betong.

Utblanding
Hell del A (herder) i del B (harpiks) og bland grundig i 3-4 minutter med universalmixer eller for hånd til massen har jevn grå farge. I den kalde årstid bør komponentene ha romtemperatur før bruk. Brukstid utblandet masse ca. 15 minutter ved +20 °C og ca. 30 minutter ved +10 °C. Bland hele settet.

Bruksmåte forankring
Der klaringen mellom hulldiameter og bolt er under 5 mm fylles hullet med masse og bolten stikkes i. Der klaringen er over 5 mm blandes sand - Del C - i den ferdigblandede massen, med inntil 1,5 ganger massens vekt. Der klaringen mellom bolt og hulldiameter overstiger 4 cm bør Hey'di Bolt Fast ikke benyttes p.g.a. varmeutvikling. I slike tilfeller kan Hey’di Rapid EX benyttes.
Redskap rengjøres med aceton e.l.

Bruksmåte liming
Hey'di Bolt Fast påføres med sparkel eller kost og liming må finne sted i løpet av max. 1 time ved +20 °C. Strø sand - del C - på overflaten dersom liming ikke kan finne sted tidsnok. Ved liming stål mot stål må flatene være sandblåst/slipt og avfettet.
Ett sett dekker ca. ¾ m². Redskap rengjøres med aceton e.l.

Tørketid - Herdetid
Høy styrke oppnås etter få timer ved +10 - +20 °C, full herding etter 7 døgn ved +20 °C.

 

1,5 kilo sett Hey'di Bolt Fast gir ca. 0,8 liter masse.

Hey'di-varenr:
650
Nobbnr:
10369189
GTIN:
7054150006507
Pakning:
1,5 kg boks
Trykkfasthet: 2,5 time 40 N/mm2
  7 døgn 110 N/mm2
Bøyestrekkfasthet: 2,5 time 18 N/mm2
  7 døgn 40 N/mm2
Heft til betong: 5 N/mm2

 

Produkt Klaring Trykkfasthet
Hey'di Bolt Fast u/sand 2-6 mm  
Hey'di Bolt Fast m/sand 6-20 mm  
Hey'di Under & I 10-50 mm Over 50 MPa
Hey'di Rapid EX 15-80 mm Over 100 MPa
Hey'di Rapdi EX tilsatt 30 % støpegrus - kornstørrelse 0-4 mm eller 0-8 mm Over 80 mm  

 

Hylldybde
Boltdiameter inntil 25 millimeter x 10 = anbefalt hulldybde
Boltdiameter over 25 millimeter x 5 = anbefalt hulldybde

 

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er merket "Irriterende" og "Etsende". Les advarselteksten på pakningen.

Produktet er i følgende brosjyrer