Hey'di Bom Fast

Sementbasert klebemørtel til betongstein og heller. Hurtigherdende - Vannfast - Frostsikker.

Produktbeskrivelse

Hey'di Bom Fast er en koksgrå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft. Inneholder ikke klorider.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

 

Hey'di Bom Fast benyttes til liming og fuging av heller og kantstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Hey'di Bom Fast kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3-20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt. Hey'di Bom Fast kan tilsettes sand, inntil 50 % av tørrvekten (0-2 mm). Temperatur må være over 0 °C.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ blandet med vann i forholdet 1:3. Asfalt primes med en gysing bestående av Hey'di Bom Fast tilsatt en væskeblanding av Hey'di KZ og vann i forholdet 1:1. Gysingen skal ha konsistens som velling, og påfølgende liming skal skje ”vått i vått”, d.v.s. før gysingen er avbundet.

Utblanding
Hell først vann i blandekaret, 3,2-3,6 liter til 20 kilo Hey'di Bom Fast. Utblanding foretas med drill med universalmixer, større mengder med tvangs- eller vanlig mørtelblander. Blandingstid minimum 3 minutter til klumpfri masse. La mørtelen stå i ca. 5 minutter, rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Ikke bland mer masse enn det som benyttes i løpet av 45 minutter.

Bruksmåte - Liming av stein og heller
Massen helles ut og justeres med stålbrett, rettholt e.l. Kontaktflaten på steinene/hellene gyses med en velling av Hey'di Bom Fast og Hey'di KZ som beskrevet under forarbeid. Hellen/steinen trykkes ned i massen slik at denne flyter opp på sidene. Det er viktig at hele kontaktflaten dekkes med mørtel. Hvis underlaget er ujevnt, benyttes stivere konsistens.

Bruksmåte - Fuging
Til fuging benyttes flytende konsistens. For fuger bredere enn 20 mm tilsettes 50 vektprosent tørket sand kornstørrelse 0-2 mm. Konsistensen avpasses fugens utforming og tetthet. Ved fuging av gatekantstein anbefales å la hver 4-5 fuge stå åpen p.g.a. ekspansjon.

Bruksmåte - Flikking
Mørtelen jevnes ut med brett eller murskje i tykkelse fra 3-20 mm. Ved tykkere sjikt legges Hey'di Bom Fast ut i flere sjikt og det primes mellom sjiktene. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C)
Masse som har begynt å størkne kan ikke brukes. Massen herder i løpet av noen timer, også ved lave temperaturer, helt ned til 0°C. I tørt, varmt vær, bør det ettervannes.

2 kilo Hey'di Bom Fast gir ca. 1 liter masse.

Heydi Bom Fast 15 kg
Hey'di-varenr:
232
Nobbnr:
29290830
GTIN:
7054150002325
Pakning:
15 kg sekk
Heydi Bom Fast 25 kg
Hey'di-varenr:
231
Nobbnr:
21514120
GTIN:
7054150002318
Pakning:
25 kg sekk
Heydi Bom Fast 20 kg
Hey'di-varenr:
235
Nobbnr:
60160817
GTIN:
7054150002356
Pakning:
20 kg
Vanntilsetning: 3,2-3,6 l/20 kg
Trykkfasthet: 1 døgn: 25-30 N/mm2
  28 døgn: 55-58 N/mm2
Heft til betong: >2 N/mm2

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.