Hey'di Rapid EX

Hurtigherdende ekspanderende mørtel.

Produktbeskrivelse

Hey’di Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.
 

Hey’di Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.
 

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende flater forvannes, gjerne flere ganger, men unngå vannfilm på overflaten. Meget glatt betong kan grunnes med Hey’di KZ primer.
 
Utblanding - Bruksmåte
Hey’di Rapid EX blandes med kaldt, rent vann, 1,5 liter til 15 kilo mørtel. Små mengder kan røres ut for hånd. Til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmikser. Blandingstid 2-4 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid for utblandet masse er 10-20 minutter avhengig av temperatur. Beskytt utstøpt masse mot direkte solstråling. Redskap rengjøres med vann.
 
Bruksmåte - Forankring
Massen helles direkte fra spannet. Klaring mellom hullets kant og gjenstanden bør være mellom 20 og 60 mm, dvs. hulldiameteren kan være mellom 40 og 120 mm pluss innstøpningsgjenstanden. Der klaringen er under 20 mm benyttes Hey’di Bolt Fast - epoxybasert støpemasse.
 
Bruksmåte - Understøp
Ved understøp av mindre bygningsdeler helles massen direkte fra spannet. Hell fra en side, massen vil flyte helt ut. Større arbeider utføres best ved å pumpe massen. Dersom form benyttes må denne gjøres helt tett og med litt overhøyde p.g.a. massens ekspansjon. Benyttes trematerialer til formen må det forvannes godt, eventuelt kan formen grunnes med ufortynnet Hey’di KZ primer. Hey’di Rapid EX benyttes ved understøpsarbeider i tykkelser 15-80 mm.
 
Vinterarbeid
Hey’di Rapid EX kan benyttes i kuldegrader ved at underlaget forvarmes, lunket blandevann benyttes og massen dekkes til umiddelbart. Ved temperatur under -10 ºC bør det tilføres varme i min. 1 time.
 
Herdetid - Tørketid
Etter 1 time ved +20 ºC er trykkstyrken så høy at støpemassen kan belastes. (6N/mm²)

15 kilo Hey'di Rapid EX gir ca. 7,5 liter masse.

Hey'di-varenr:
125
Nobbnr:
10499135
GTIN:
7054150001250
Pakning:
5 kg pose
Hey'di-varenr:
127
Nobbnr:
30160303
GTIN:
7054150001274
Pakning:
15 kg sekk

Testing etter EN 1504-3:

Egenskaper Testmetode
Krav etter
EN 1504-3-R4
Målte verdier
Trykkfasthet (MPa)
 EN 12190
 >45 MPa
1 døgn: >40 MPa
7 døgn: >70 MPa
28 døgn: >90 MPa
E-modul (MPa)  EN 13412
 >20.000
27.500
Heft til Betong (MPa)
 EN 1542
 >2,0 >2,0 MPa
Tilbakeholdt
Krymp/Ekspansjon (MPa)
 EN 12617-4
 >2,0 >2,0 MPa
Kloridion innhold
 EN 1015-17  <0,05 % <0,05 % (utregnet verdi)

Det er ikke utført test for å måle karbonatiseringsbremsende egenskaper (EN 13295).

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

 
Produkt Klaring Trykkfasthet
Hey'di Bolt Fast uten sand 2-6 mm  
Hey'di Bolt Fast med sand 6-20 mm  
Hey'di Under&I  10-50 mm Over 50 MPa
Hey'di Rapid EX 20-60 mm Over 100 MPa
Hey'di Rapid EX tilsatt ca. 
30 % støpegrus - kornstrørrels
0-4 mm eller 0-8 mm.
Over 80 mm  

Hulldybde
Boltdiameter inntil 25 millimeter x 10 = anbefalt hulldybde
Boltdiameter over 25 millimeter x 5 = anbefalt hulldybde

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer