Hey'di Special

WATERPROOFER-serien. Ferdige produkter på sementbasis - for tetting mot vanngjennomslag og fuktighet i alle typer murverk (vegg) - også fjell.

Produktbeskrivelse

Hey'di Special består av 3 produkter, Sement 1, Sement X og Forseglingsvæske som benyttes til tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Hey'di Special består av 3 produkter, Sement 1, Sement X og Forseglingsvæske som benyttes til tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell.

Forarbeid
Flaten rengjøres grundig, maling, kalk, løs puss, asfalt o.l. fjernes. Underlaget må være fast. Løse fuger repareres med mørtel. Ved lekkasje i vinkel mellom gulv/vegg bør gulvet hugges opp ca. 10 cm ut fra vegg, 1-2 cm dypt, og veggen likedan i ca. 5 cm høyde. Vannførende riss eller sprekker bør «åpnes» - hugg opp en fuge på noen cm bredde og 1 cm dybde. Glatte betongflater bør prikkhugges eller sandblåses før behandling med Hey'di Special for at god heft skal oppnås mellom tetting og betong. Før Hey'di Special påføres skal overflaten forvannes rikelig. Sterkt sugende underlag bør dynkes med vann flere ganger. La vannet trekke inn i underlaget før behandlingen åbegynnes.

Bruksmåte
Rennende vann stoppes først ved å presse en håndfull Sement X mot lekkasjestedet, deretter utføres nedenstående prosess. Sement 1 blandes med vann til en velling og påføres med gresskost. Vellingen størkner på 10-15 min, så bland ut små mengder av gangen. Sement 1 som har begynt å størkne, kan ikke spes på nytt med vann. Umiddelbart etter at Sement 1 er påført, gnis Sement X-pulveret inn i den våte slemmingen. Trekk pulveret på nedenfra og påfør så mye at overflaten blir tørr. Bruk gummihansker. NB! Sement X er det vannstoppende produktet og det er viktig at dette utføres grundig. Såsnart påføringen av Sement X er fullført, påføresforseglingsvæsken med en rengjort pensel. Væsken trekker seg gjennom de påførte sementlag og inn i muren, poretetter denne ved krystallisering, og forankrer tettingen. Sement 1 blandes ut igjen og slemmes på flaten. Etter ca. 20 minutter bør ytterligere ett strøk med Sement 1 påføres. Prosessen er hurtigbindende og utføres fortløpende. Fullfør 2-4 m² av gangen. Rengjør redskapen med vann etter hvert arbeidstrinn. En Special-behandlet overflate kan pusses, eller påføres andre sementbaserte produkter f.eks. Hey'di Hvit. Benytt alltid Hey'di KZ mørteltilsetning for å sikre god heft. Det frarådes å male overflater som er behandlet med Hey'di Special.

30 kilo sett sett, dekker 8-10 m².
4,5 kilo sett dekker ca. 1-2 m².

Minisett
Hey'di-varenr:
118
Nobbnr:
10157030
GTIN:
7054150000123
Pakning:
4,5 kg eske

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktet er i følgende brosjyrer