Hey'di Lysgrå

Vanntett, sementbasert dekorpuss for mur og betong. Puss og maling i samme strøk.

Produktbeskrivelse

Hey'di Lysgrå er en sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Lysgrå blandes med vann og gir en dekorativ, lysgrå overflate.

Fargekart
Fargene er kun retningsgivende.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Inn- og utvendig på betong, puss, Leca, tegl og annet murverk. Fasader - sokkeletasjer - kjellervegger - piper - garasjer - havemurer m.m.
Laveste anvendelsestemperatur +6 ºC.

Fargekoden er tilnærmet lik NCS kodene: 
Lysgrå: NCS kode: S 1000-N


NB: Hey’di dekorpuss leveres også i fargene hvit, grå og murgrå.
På støttemurer, frittstående murer og andre murer hvor det er fylt jord bak eller vann kan samles på horisontale flater og renne over muren, anbefales ikke bruk av lysgrå, grå og murgrå farge. Grå farger vil få hvite renner eller bli helt hvite på slike konstruksjoner.

Fargekart
Fargene er kun retningsgivende.

 

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Svake, sugende underlag skal alltid primes med Hey’di Primer Fasade. På tidligere malte flater skal Hey’di KZ tilsettes blandevannet til Hey’di Lysgrå i forholdet 1 del Hey’di KZ til 4 deler vann. Svake, sugende underlag skal alltid primes med Hey’di Primer Fasade. Mellom strøkene fuktes slemmingen med vann, skal være fuktig uten vannfilm.
 
Utblanding - Bruksmåte
Hey’di Lysgrå blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost, brett, rull eller pussprøyte. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey’di Lysgrå benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag. Etter utblanding bør massen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Hey’di Lysgrå størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende. NB! På sammenhengende flater anbefales det å bruke slemming fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.
 
Bruksmåte - Slemming
Hey’di Lysgrå blandes med vann til velling - 1,2-1,5 liter vann til 5 kilo. Hey’di Lysgrå påføres muren med gresskost i ett eller flere strøk.
Neste strøk påføres når foregående er avbundet, neste dag eller senere. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne.
Unngå å stryke Hey’di Lysgrå på varm mur eller i sterkt solskinn. To strøk gir vanntett overflate.
 
Bruksmåte - Puss
Hey’di Lysgrå blandes med vann til en smidig mørtel ca. 1,25 liter til 5 kilo Hey’di Lysgrå. Påføres som påtrekk med stål- eller trebrett, pusstykkelse 3-5 mm. Etter at pussen har stivnet noe, kostes flaten med fuktig kost, evt. filses med brett. Ønskes en grovere struktur, f.eks. strukturpuss, kan påføring foretas med strukturrull. Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk Hey’di Lysgrå før pusslaget påføres.
Hey’di Lysgrå kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel.
For å unngå at blokkstensmønsteret blir synlig i regnvær, anbefales det at fugene først kostes med Hey’di Lysgrå tilsatt Hey’di KZ primer. Hele flaten påføres deretter min. 2 strøk Hey’di Lysgrå.
 
Tørketid
1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

Slemming: 1-2 kilo pr. m² pr. strøk.
Puss: ca. 3-5 kilo pr. m².
 

Hey'di-varenr:
111
Nobbnr:
30160741
GTIN:
7054150001113
Pakning:
5 kg pose
Hey'di-varenr:
158
Nobbnr:
28167062
GTIN:
7054150001588
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: 1,2-1,5 l/5 kg
Materialforbruk: 1-2 kg/pr.  
Største kornstørrelse: 0,3 mm 
Brukstid: 2-4 timer 
Heftfasthet: 1,4 N/m
Vanntetthet: Vanntett mot slagregn
Vanndampdiffusjon, 2 strøk: 0,9 g/m²hmmHg

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.
 

Produktbilder

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer