Smelt

Effektiv issmelter.

Produktbeskrivelse

Effektiv issmelter på basis av magnesiumklorid.

Lagring
Lagres tørt - Lukk spannet etter bruk.

Trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, gangveier, etc.

Hey'di Smelt strøs ut med skuffe, spade e.l. Dersom man strør for hånd bør arbeidshansker benyttes. Fordel perlene jevnt utover. Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse.
Når perlene har smeltet seg gjennom islaget og løsnet det fra underlaget, skal isen og smeltevannet fjernes. Dette er spesielt viktig på betong som ellers kan bli utsatt for frostsprenging.

Hey'di Smelt kan benyttes som støvdemper på grusdekker i den varme årstid.

Hey'di Smelt inneholder ingen giftstoffer og er ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon ved normal bruk.

Hey'di-varenr:
308
Nobbnr:
26774331
GTIN:
7054150003087
Pakning:
10 kg spann

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevares utilgjengelig for barn

Produktbilder